czwartek, 9 kwietnia 2020      
ANKIETA ANKIETA  

ANKIETA ŚRODOWISKOWO - SAMORZĄDOWA
STOWARZYSZENIA PRAWORZĄDNY SULECHÓW

 1. Jakie sprawy według Ciebie powinien rozwiązać samorząd lokalny w pierwszej kolejności?

 2. Jakie sprawy rozwiązywane są dobrze w Twoim środowisku?

 3. Jakie sprawy są źle rozwiązywane? Gdzie upatrywałbyś przyczyny?

 4. Jak oceniasz urzędy administracji w Twoim regionie? Uzasadnij ocenę.

 5. Czego przede wszystkim oczekujesz od samorządu lokalnego?

 6. Na jakie obszary życia swojego środowiska masz bezpośredni wpływ? Dlaczego jest to możliwe?

 7. Na jakie obszary życia Swojego środowiska nie masz wpływu? Dlaczego?

 8. Podaj nazwiska trzech osób z obszaru gminy lub powiatu, które są dla Ciebie autorytetem? Uzasadnij swój wybór.
   a

   b

   c

 9. W jakich okolicznościach byłbyś skłonny osobiście zaangażować się w samorząd lokalny?

  Wyczyść pola,
  DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY, PO WYPEŁNIENIU PROSIMY JĄ PRZESŁAĆ NA NASZ ADRES ELEKTRONICZNY,

 


created by brombaak