czwartek, 27 lutego 2020      
GALERIA GALERIA  

Fotografie z wystawy o stanie wojennym, która była eksponowana od 12 grudnia 2007 do 12 stycznia 2008 r. w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Plakat informujący o wystawie i wejście do Sali Tradycji PWSZ, w której była ekspozycja.Na tablicach znajduje się lista osób z opisem okoliczności ich zamordowania przez milicję i Służbę Bezpieczeństwa. Widoczne są także gabloty ze zdjęciami
i dokumentami.W gablocie znajdują się zdjęcia, książki i pamiątkowy medal na drewnie z trzeciej rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki oraz artykuł
B. Malickiego pt. "Męczennik za prawdę".Zdjęcia ukazują m.in. Lecha Wałęsę wychodzącego z internowania w listopadzie 1982 r. i zajścia uliczne w Warszawie i Nowej Hucie.W gablocie po lewej stronie znajdują się fotografie pokazujące wydarzenia w Poznaniu z 1956, 1981 i 1982 roku. W drugiej gablocie jest oryginalne obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego, które wisiało w Sulechowie.Widoczne są materiały archiwalne dotyczące mieszkańców Sulechowa, w tym gazetki Ruchu Młodzieży Solidarnej, koperta z napisem "Ocenzurowano"
i zdjęcie symbolicznego grobu ks. Jerzego Popiełuszki wykonanego przez młodzież i umieszczonego potajemnie w nocy na sulechowskim cmentarzu.Znaczki poczty podziemnej "Solidarności", gazetki "Solidarność Środkowego Nadodrza" z Zielonej Góry i "Solidarność Krośnieńska" oraz wiersz z grudnia 1981 r., który napisała Stefania Zjawin z Sulechowa.Symboliczny grób ks. Jerzego Popiełuszki na cmentarzu w Sulechowie. Grób przygotowała grupa uczestników Ruchu Młodzieży Solidarnej, m.in. Bogusław Malicki, Marek Kuczyński, Arkadiusz Chudyka. 19 października 1987 r.Fotografie z wystawy wykonał Bogusław Malicki.

 


created by brombaak