czwartek, 27 lutego 2020      
GALERIA GALERIA  

Zdjęcia z otwarcia i ekspozycji wystawy "Zaplute karły reakcji" - polskie podziemie niepodległościowe 1944 - 1956, 2 czerwca 2011 roku, Izba Regionalna Sulechowskiego Zamku.

Słowo wstępne wygłasza dr Agnieszka Łuczak.Od lewej stoją współorganizatorzy: Ewa Majcherek - Dyrektor Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Sulechowie, Przemysław Mikołajczyk - Prezes Praworządnego Sulechowa, Tomasz Furatk - Dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury, Agnieszka Łuczak - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Poznaniu (IPN)).Plakat przygotowany przez SDK.


Zwiedzający.

 


created by brombaak