czwartek, 27 lutego 2020      
GALERIA GALERIA  

Fotografie z pokazu filmu "The Soviet Story", Sulechów 16 września 2013 roku, sala widowiskowa Sulechowskiego Domu Kultury.


Głos zabrał Stanisław Kaczmar - wiceprezes stowarzyszenia.Film poruszał między innymi kwestię współpracy sowiecko - nazistowskiej. Jeden z widzów zaprezentował zebranym zadziwiający eksponat świadczący o bliskości ideologicznej obu zbrodniczych systemów totalitarnych.


 


created by brombaak