czwartek, 9 kwietnia 2020      
INFORMACJE INFORMACJE  Bądź na bieżąco, polub nasz profil na Facebooku i śledź najnowsze wydarzenia.
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Serdecznie dziękujemy Państwu za wszystkie głosy oddane na kandydatów Komitetu Wyborczego Praworządny Sulechów. Dzięki Państwu radnymi Rady Miejskiej w Sulechowie zostali: Stanisław Kaczmar, Krzysztof Kluczyński, Przemysław Mikołajczyk, Zbigniew Trompa.

MARSZ ŚW. MAKSYMILIANA - WSPIERAMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU13 GRUDNIA - PAMIĘTAMY17 WRZEŚNIA - PAMIĘTAMY!

17 września przypada 78 rocznica sowieckiej napaści na Polskę. Msza św. w intencji Ojczyzny i pomordowanych na Wschodzie odprawiona zostanie w niedzielę 17 września o godz. 18.30 w sulechowskim kościele p.w. Podwyższenia Krzyża. Po Mszy św. złożenie kwiatów pod pomnikiem Chwały Oręża Polskiego. Msza św. zamówiona została przez nasze stowarzyszenie.

PAMIĘCI NIEZŁOMNYCH - WYKLĘTYCH

W środę 1 marca 2017 r. w sulechowskim kościele p.w. Podwyższenia Krzyża o godz. 18.30 została odprawiona Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych. Intencję zamówiło stowarzyszenie Praworządny Sulechów. Po Mszy św. złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego.

BOŻONARODZENIOWE ŻYCZENIA

NADZYWCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

We wtorek 13 grudnia 2016 roku odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie naszego stowarzyszenia. Głównym punktem obrad był wybór członka na wakujęce stanowisko w Komisji Rewizyjnej. Nowym przewodniczącym Komisji Rdewizyjnej została Pani Grażyna Janiak.

XXXV ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

We wtorek 13 grudnia 2016 roku o godzinie 18.30 w sulechowskim kościele p.w. Krzyża Świętego została odprawiona Msza św. - zamówiona przez nasze stowarzyszenie - w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Po liturgii udaliśmy się złożyć kwiaty i zapalić biało-czerwone znicze pod Pomnik Chwały Oręża Polskiego na placu Biskupa Wilhelma Pluty. Chcieliśmy w ten zewnętrzny sposób upamiętnić ofiary i zaprotestować przeciwko oprawcom i ich zwolennikom, którzy dziś ośmielają się relatywizować zło wyrządzone Polsce w imię totalitarnej ideologii narzuconej przez Związek Sowiecki.

PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Nasze stowarzyszenie 5 października 2016 roku wzięło udział w III Pikniku Organizacji Pozarządowych. Impreza odbyła się przed Biblioteką Publiczną w Sulechowie.


Zobacz zdjęcie.

ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Godzina "W", Sulechów - 1 sierpnia 2016. Wraz z harcerzami z Babimojsko-Sulechowskiego Hufca ZHP delegacja naszego stowarzyszenia złożyła hołd Powstańcom pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego.


Zobacz zdjęcia.

1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI

Z okazji diecezjalnych i wojewódzkich obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski wydaliśmy niniejszą ulotkę.


3 MAJA NA BIAŁO - CZERWONO

Po raz kolejny nasze stowarzyszenie uświetniło obchody święta narodowego. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uczestnikom marszu - który wyruszył po uroczystej Mszy św. za Ojczyznę odprawionej w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Sulechowie ku Pomnikowi Chwały Oręża Polskiego - rozdawaliśmy małe flagi państwowe. Największą satysfakcją były uśmiechy i radość dzieci.
Zobacz zdjęcia.

W VI ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Nasze stowarzyszenie zamówiło intencję Mszy św. za dusze osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. Msza była sprawowana 10 kwietnia 2016 r. o godz. 9.30 w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie.WIELKANOCNE ŻYCZENIA

ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM - WYKLĘTYM

6 marca w sulechowskim kościele p.w. św. Stanisława Kostki odprawiona została uroczysta suma, w czasie której odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych.
Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe Stowarzyszenia Społeczno Kombatanckiego Wolność i Niezawisłość - Obszar Zachodni - Koło Zielona Góra, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Sulechowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie im. gen. Władysława Sikorskiego, Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie im. rotmistrza Witolda Pileckiego, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie, Zespołu Szkół w Sulechowie, Szkoły Podstawowej w Sulechowie im. gen. Józefa Bema.
Wśród zaproszonych gości byli Krystyna Stawska - córka wachmistrza Wacława Beynara "Orszaka" - wraz z rodziną, Burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie Stanisław Kaczmar, radni Rady Miejskiej w Sulechowie, przedstawiciele społeczności i instytucji, których poczty sztandarowe uświetniły wydarzenie oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń. Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej WiN z Warszawy zaciągnęli wartę honorową przy tablicy oraz stanowili asystę w poczcie WiN.
W kazaniu ks. Bartosz Orlicki przypomniał sylwetkę "Orszaka", a także odniósł się do współczesnej polskiej rzeczywistości, w której tak wielu wciąż jest zarażonych myśleniem komunistycznym.
W procesji z darami uczniowie klasy wojskowej Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie przynieśli m.in: rys biograficzny Wacława Beynara "Orszaka", łącznika majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki"; odznaczenia Wacława Beynara: K rzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Walecznych, Krzyż Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość"; album "Brygady Łupaszki" wydany przez Instytut Pamięci Narodowej, publikację poświęconą dowódcom i żołnierzom 5 i 6 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej; biało - czerwone kwiaty i takież znicze, które po pobłogosławieniu zostały umieszczone przed płytą poświęconą pamięci Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych.
Pod koniec liturgii Pani Krystyna Stawska w towarzystwie ks. Orlickiego dokonała odsłonięcia tablicy. Nastąpiła też krótka prezentacja sztandaru zielonogórskiego koła stowarzyszenia Wolność i Niezawiłość, której dokonał prezes Jacek Ogorzałek.
Po Mszy w budynku duszpasterskim odbyło się spotkanie z członkami grupy rekonstrukcyjnej, którzy opowiadali o swoich inspiracjach Żołnierzami Niezłomnymi. Zaprezentowali eksponaty uzbrojenia wykorzystywanego przez partyzantów oraz umundurowanie z epoki. Współorganizatorami wydarzenia byli ks. Henryk Wojnar wraz z kapłanami parafii, Dekanalne Duszpasterstwo Nauczycieli oraz stowarzyszenie Praworządny Sulechów.
Zobacz fotografie.


Projekt tablicy.MSZA ZA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - NIEZŁOMNYCH

1 marca 2016 r. o godz. 18:30 w sulechowskim kościele p.w. Podwyższenia Krzyża została odprawiona Msza św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych - Wyklętych. Po nabożeństwie złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego na pl. Biskupa Wilhelma Pluty.

WYSTAWA PLENEROWA "WYKLĘCI NIEZŁOMNI. 1944 - 1963"

Dzięki członkowi naszego stowarzyszenia, Krzysztofowi Kluczyńskiemu oraz Romanowi Bajorowi w naszej gminie pod koniec lutego przez kilka dni gościła wystawa plenerowa "Niezłomni Wyklęci. 1944 - 1963". Ekspozycję wypożyczyło Stowarzyszenie Traugutt. Wystawę można było obejrzeć w następujących obiektach: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Szkoła Podstawowa w Cigacicach, Zespół Szkół w Sulechowie, Szkoła Podstawowa w Kalsku oraz Szkoła Podstawowa w Brodach. Całość składała się z 12 plansz. Plakatu tytułowego oraz 11 bilbordów z biogramami: Zygmunta Szyndzielarza "Łupaszki", Anatola Radziwonika "Olecha", Władysława Łukasiuka "Młota", Hieronima Dekutowskiego "Zapory", Danuty Siedzikówny "Inki", Łukasza Cieplińskiego "Pługa", Józefa Franczaka "Lalka", Augusta Fieldorfa "Nila", Zdzisława Badochy "Żelaznego", Witolda Pileckiego, Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca".
Zobacz zdjęcia.

ODBYŁO SIĘ WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA

Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia Praworządny Sulechów odbyło się 19 lutego 2016 roku. Po otwarciu, którego dokonał prezes Przemysław Mikołajczyk, zebrani na przewodniczącego obrad wybrali Sebastiana Różyckiego. Ten przedstawił porządek obrad, który został przyjęty. Następnie Przemysław Mikołajczyk przedstawił sprawozdanie z prac zarządu, a Jacek Wykręt sprawozdanie finansowe. Nad sprawozdaniem odbyła się dyskusja, po zakończeniu której Roman Bajor - przewodniczący komisji rewizyjnej - przedstawił sprawozdanie tejże. Po dyskusji zgromadzeni - zgodnie z wnioskiem komisji rewizyjnej - udzielili zarządowi absolutorium. W dalszej części omówiono propozycje działań stowarzyszenia w roku 2016. Dyskutanci podkreślili wagę kontynuowania dotychczasowych działań oraz zwrócili uwagę na możliwość rozszerzenia działalności dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych. Stanisław Kaczmar przedstawił sprawozdanie z działalności radnych, którzy uzyskali mandaty startując z list Praworządnego Sulechowa. Następnie zainteresowani zadawali pytania obecnym na spotkaniu radnym w sprawach dotyczących m.in. bezpańskich psów, czy kwestii związanych z opłatami za odpady komunalne.
Po wyczerpaniu porządku Walnego Zgromadzenia prowadzący zamknął obrady. 


created by brombaak