czwartek, 27 lutego 2020      
INFORMACJE ARCHIWUM 2004 INFORMACJE ARCHIWUM 2004  

PRAWORZĄDNY SULECHÓW WSPIERA CARITAS

Od grudnia 2004 roku nasze stowarzyszenie rozpoczyna nowy etap wspierania Caritas. Akcja ma polegać na uświadamianiu możliwości jakie daje ustawa o organizacjach pożytku publicznego, a zwłaszcza informowaniu o możliwości przeznaczenia 1 % z już zapłaconego podatku na rzecz Caritas.

WSPOMNIENIE ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

13 XII 2004, w 23 rocznicę wprowadzenia przez totalitarne władze stanu wojennego z zaproszenia naszego stowarzyszenia skorzystały środowiska prawicowe, aby uczcić pod pomnikiem na placu Biskupa Wilhelma Pluty ofiary komunizmu w Polsce. Skromna uroczystość skupiła oprócz członków stowarzyszenia przedstawicieli Młodzieży Wszchpolskiej, Platformy Obywatelskiej oraz Unii Polityki Realnej.

SULECHOWSKIE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Z inicjatywy naszego stowarzyszenia dnia 11 XI br. w Sulechowie odbył się przemarsz przez miasto z biało-czerwoną flagą o stumetrowej długości. Wszytskim, którzy nieśli flagę bardzo serdecznie dziękujemy. Przemarsz odbył się w ramach wspólnych obchodów Święta Niepodległości organizowanych przez sulechowski Samorząd, Parafie oraz stowarzyszenie Praworządny Sulechów. Z zaproszenia stowarzyszenia skorzystała Telewizja Polska, która w programie lokalnym pokazała migawki z uroczystości. W przemówieniu burmistrz Sulechowa podziękował za wspólne obchody, a prezes stowarzyszenia Praworządny Sulechów podkreślił wagę edukacji historycznej oraz patriotyzmu w dobie globalizacji. Po wspólnych uroczystościach część uczestników udała się do Parku Powstańców Wielkopolskich, gdzie członkowie PS zasadzili "Dąb Niepodległości". Niniejszym ogłaszamy konkurs na jego imię. Planowany był dłuższy przemarsz z flagą, lecz z racji na konieczność wkomponowania tego elementu obchodów w program gminny, stowarzyszenie mogło dopiero w zeszłym tygodniu wystosować pismo do Powiatu Zielonogórskiego o wydanie zezwolenia na przemarsz. Jednak z racji na wynikające z tej sytuacji jedynie kilkudnidowe wyprzedzenie obchodów, jak poinformował PS przewodniczący Rady Powiatu, policja nie wydała zezwolenia na dodatkowy przemarsz ulicami miasta. Członkowie stowarzyszenia odebrali ten fakt z pewnym rozżaleniem, jako że po konsultacji z władzami innych powiatów wyciągnęli wniosek, iż odmowa wydania zezwolenia nie była koniecznością.

Po obchodach, w gmachu PWSZ odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu "Co wiesz o II Rzeczypospolitej?". Po rozpoczęciu i przywitaniu gości przez Włodzimierza Skórnickiego, referat na temat 11 Listopada wyglosił Zdzisław Domagalski, a Przemysław Mikołajczyk przedstawił tło pytań konkursowych. Laureaci konkursu - Maria Brychcy, Izabela Dąbrowska, Arkadiusz Dąbrowski, Michał Dąbrowski, Agnieszka Jeżewska, Sebastian Jeżewski, Danuta Karpińska, Krzysztof Karpiński, Stanisław Karpiński, Agnieszka Klauze, Urszula Modrzyk, Jakub Pawlisz, Magdalena Pawlisz, Zbigniew Piskorz, Arkadiusz Stępień, Zenon Szlachetka, Alina Szymańska, Tomasz Szymański - otrzymali nagrody w postaci albumów o lubuskich zabytkach architektury, a także nagrody pocieszenia. Nagrody ufundowane przez prezesa PS dra Marka Kuczyńskiego wręczyli Stanisław Kaczmar oraz Jacek Wykręt.

W trakcie spotkania uczestnicy odbyli dyskusję na temat "Czy dzisiaj można być patriotą?". Głównym wnioskiem z tej dyskusji było stwierdzenie, że tu i teraz patriotyzm powinien przejawiać się przez długoplanową pracę nad sobą samym, swoim środowiskiem i przede wszystkim zaangażowaniem w edukację w swoich środowiskach. Patriotyzm być może wymaga mniej ofiarności niż oddawanie życia za Ojczyznę, ale bardziej strategicznego i długoterminowego układania projektów rozwoju miast i środowisk je zamieszkujących. Konkurs był kolejną z cyklu inicjatywą edukacyjną Stowarzyszenia Praworządny Sulechów. Zobacz zdjęcia z Marszu Niepodległości, sadzenia Dębu Niepodległości i finału konkursu "Co wiesz o II Rzeczypospolitej?".

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na Marsz Niepodległości, który odbędzie się w Sulechowie 11 listopada 2004 roku. O godzinie 11.00 w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego odprawiona zostanie uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny. Następnie o godzinie 11.50 spod świątyni udamy się z Biało - Czerwoną o długości 100 metrów pod Pomnik Chwały Oręża Polskiego. Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem ok. godziny 12.40 wyruszymy odcinkiem ul. Okrężnej ku Bramie Krośnieńskiej (popularnie zwanej Piastowską), a następnie aleją Niepodległości dojdziemy do parku Powstańców Wielkopolskich (okolice dworca PKP) gdzie zasadzimy Dąb Niepodległości. Serdecznie zapraszamy. Przyjdź - tak tworzy się historię!

APEL

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie "Praworządny Sulechów" powstało kilka lat temu po to, aby krzewić w naszym środowisku tradycję pomagania sobie.

Czymże jest owo pomaganie?
Wśród nas znajduje się wiele osób, które posiadają wiedzę na dany temat. Taka wiedza, to pewne rozwiązania techniczne w gospodarstwie domowym, znajomość przepisów, umiejętność organizowania imprez dla młodzieży, znajomość języka obcego, historii, umiejętność wypełniania rozmaitych wniosków, itd. Jest bardzo wielu ludzi, którzy wiedzy takiej potrzebują. Ci, którzy ją posiadają, mogą się nią z innymi dzielić. Jest to jednym z celów naszego stowarzyszenia - zbudować pomost między tymi, którzy wiedzę posiadają i tymi, którzy jej potrzebują.

Po co to robimy?
Jeżeli nasza działalność edukacyjna przyniesie owoce, wielu zniechęconych ludzi uwierzy w to, że coś od nas zależy - że na swoim gminnym podwórku można się zorganizować, aby było łatwiej i nieco ciekawiej. Jeśli to się uda, efekty materialne i gospodarcze przyjdą same. Człowiek wyedukowany do aktywnego działania jest gospodarczo bardziej zaradny niż taki, który w nic nie wierzy i któremu nic się nie chce. Dlatego my nigdy nie obiecujemy, że zrobimy to, tamto, że będą złote góry. Nasza praca edukacyjna spowoduje jednak, że te góry ludzie zaczną budować sami. Przede wszystkim jednak zaczniemy troszczyć się o praworządność, która jest podstawą ładu społecznego.

Zapraszamy do współpracy
Powoli przemija etap "rozruszania" naszej inicjatywy przez niewielką grupę osób. Uważamy, że w pracę tę można zaangażować więcej mieszkańców miasta i gminy. Wśród nas jest zapewne wiele osób, które mogą coś zaoferować drugiemu człowiekowi. Wierzymy, że wielu z nich popiera naszą inicjatywę i zechce się przyłączyć. To osobisty apel do Państwa: im więcej nas będzie, tym więcej razem zbudujemy. Jeżeli sami nie chcemy się angażować, gdyż jesteśmy przepracowani, to spróbujmy odnaleźć wartościowych ludzi w swoich środowiskach. Wielu z nich ma zapewne jakieś umiejętności, które może ofiarować innym. Zapraszamy ich do pracy w oparciu o łacińsko-chrześcijański system wartości. Będzie to jednocześnie dla nas sposobność, by odszukać i wypromować ludzi, którzy widzą w sobie potencjał na budowanie gminnego dobra.

Teraz jest czas
Dlaczego na ten apel wybraliśmy ten właśnie czas? Po pierwsze, nie ma w bliskiej przyszłości żadnych gminnych wyborów, co eliminuje "pragmatyków" zainteresowanych jedynie reklamą własnej osoby. Nie jest to więc inicjatywa przedwyborcza. Po drugie, po perturbacjach pierwszych kilkunastu miesięcy i dochodzeniu do pewnej klarowności, nasze stowarzyszenie ma za sobą początkowy etap "rozruchu", który stanowi dobry początek dla szerszej społecznej inicjatywy. Po trzecie, nadszedł czas, by znowu Was zapytać, jakie obszary działania powinny przede wszystkim przyciągnąć naszą uwagę.

Zapraszamy do pracy tych, znanych nam i nie znanych, którzy rozumieją, że można tutaj coś zbudować. Edukujmy się nawzajem na zasadzie wolontariatu, każdy z nas może się czegoś nauczyć od innych: ja od Ciebie a Ty ode mnie. Na tym gruncie łatwiej będzie zbudować lokalną gospodarkę, praworządność i poczucie sensu bycia Sulechowianiniem.

Za Zarząd stowarzyszenia Praworządny Sulechów
Dr Marek Kuczyński
Prezes

17 WRZEŚNIA - ZAPOMNIANA WOJNA

17 września 2004 roku, w rocznicę zdradzieckiej napaści na Polskę wojsk sowieckich w 1939 roku na Polskę, która stawiała w tym właśnie czasie opór hitlerowskiej agresji, złożyliśmy kwiaty i odmówiliśmy modlitwę "Wieczny odpoczynek" za ofiary tej zapomnianej wojny. Nie dostrzegliśmy w tym dniu pod pomnikiem obecności Wojska Polskiego i organizacji kombatanckich. Z licznych w naszym mieście partii politycznych kwiaty wraz z nami złożyli tylko działacze UPR. Zobacz zdjęcia.

UCZCILIŚMY ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU

Stowarzyszenie Praworządny Sulechów jako jedna z dwóch organizacji działających w Sulechowie (obok sulechowskiego koła Unii Polityki Realnej) uczciło rocznicę jednego z najświetniejszych zwycięstw oręża polskiego. Mowa oczywiście o bitwie warszawskiej z 1920 roku. Żenującym jest fakt, iż ani Wojsko Polskie, ani organizacje kombatanckie, ani Rada Miejska (było tylko dwóch tzw. "szeregowych" radnych) nie świętowały tego dnia. Zadziwiający jest fakt, że sulechowska RM umieściła w planie pracy obchody 15 sierpnia, jednak ani przewodniczący RM, ani burmistrz pod pomnikiem się nie pojawili. Zobacz zdjęcia.

OBCHODY ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU

Serdecznie zapraszamy na uroczystości związane z obchodami "Cudu nad Wisłą", czyli najważniejszego fragmentu wojny polsko - bolszewickiej 1920 roku. Bitwa owa uznana została za jedną z decydujących bitew w historii świata. Ówczesny brytyjski ambasador w Berlinie Edgar Vincent wicehrabia D'Abernon określił ją jako osiemnastą decydującą bitwę w dziejach świata: "Gdyby Karol Młot nie powstrzymał Saracenów pod Tours [...] Koranu nauczano by dziś w szkołach w Oksfordzie [...] Gdyby Piłsudskiemu i Weygandowi nie udało się powstrzymać triumfalnego pochodu Armii Czerwonej w bitwie pod Warszawą, nie tylko chrześcijaństwo musiałoby doświadczyć niebezpieczeństwa odwrotu, ale na niebezpieczeństwo zostałoby wystawione już samo istnienie zachodniej cywilizacji". Zapraszamy na uroczystą Sumę, która odprawiana zostanie w niedzielę 15 VIII o godzinie 10.30 w kościele p.w. św. Stanisława Kostki przy ulicy Odrzańskiej. O godzinie 12 zaplanowaliśmy złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Chwały Oręża Polskiego.

WAKACYJNA AKCJA POMOCY UCZNIOM

W lipcu i sierpniu 2004 roku przeprowadzamy akcję darmowej pomocy uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich przygotowującym się do egzaminów poprawkowych. Zapisy na pierwszą turę odbyły się 12 lipca, na drugą turę chętnych zapraszamy 2 sierpnia o godz. 19 do salki parafialnej przy kościele św. Stanisława Kostki ul. Odrzańska.

PAMIĘĆ RODZINY - PAMIĘĆ HISTORII

W kwietniu, w poznańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, odbył się finał konkursu "Pamięć rodziny - pamięć historii" organizowanego przez IPN w Poznaniu. W wyniku oceny prac przez Komisję Konkursową, spośród wielu uczestników z województw wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego do finału zakwalifikowano prace konkursowe 19 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W finale, na poziomie gimnazjalnym III miejsce zdobyła Daria Sadowska (opiekun: Dariusz Wójcik) z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Sulechowie. Finaliści i opiekunowie otrzymali nagrody prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Darii Sadowskiej i Dariuszowi Wójcikowi - członkowi naszego stowarzyszenia - gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w następnych konkursach.

KONKURS PODSUMOWANY

Kilkudziesięciu mieszkańców Sulechowa i okolic zgromadziło się w piątkowy wieczór 28 maja 2004 roku w sali sesyjnej Sulechowskiej Uczelni na podsumowaniu konkursu "Co wiesz o Sulechowie?", którego organizatorem było nasze stowarzyszenie. Po przywitaniu zebranych przez Włodzimierza Skórnickiego, na temat istoty edukacji regionalnej mowę wygłosił Przemysław Mikołajczyk. Następnie laureatom zostały wręczone nagrody - najnowszy album paradyskiego pocysterskiego zabytku autorstwa Bogusława Świtały a także podręczniki do języków obcych. Wśród tych drugich znalazła się bestsellerowa pozycja Marka Kuczyńskiego "Angielski dla twoich potrzeb". Wręczenia nagród dokonali Henryk Dębicki i kierownik projektu - Jacek Wykręt. Wśród zebranych wywiązała się żywa dyskusja na temat roli, jaką inicjatywy społeczne powinny spełniać w lokalnym życiu samorządowym. Mieszkańcy ponadto dzielili się refleksjami na temat trapiących ich problemów związanych z funkcjonowaniem lokalnych władz. Organizatorzy zapowiedzieli, że w najbliższym czasie realizowane będą zaplanowane już kolejne inicjatywy. Zobacz zdjęcia.

ZIELONOGÓRSKI MAJ

Miło nam poinformować, że nasz stowarzyszeniowy kolega - Bogusław Malicki był współorganizatorem konferencji naukowej "Zielona Góra. 30 maja 1960", która odbyła się w Zielonej Górze w dniu 28 maja 2004 roku. Referaty na temat stosunków Państwo - Kościół wygłosili naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, PWSZ w Sulechowie, UAM w Poznaniu. Szczególnie miło nam, że wystąpienie miał ks. dr Dariusz Śmierzchalski - Wachocz, który nie tak dawno gościł w Sulechowie na wieczorze autorskim, zorganizowanym naszym staraniem. Cała konferencja osnuta była wokół wydarzeń związanych z konfliktem o Dom Katolicki (dzisiejsza Filharmonia), kiedy to komuniści dokonali bezprawnego wywłaszczenia parafii p.w. św. Jadwigi z tego budynku. Owe działania doprowadziły do zajść ulicznych w Zielonej Górze, w których wzięło udział około pięciu tysięcy osób. Wiele z nich zostało skazanych na więzienie, utraciło pracę, wyrzuconych zostało ze szkół. Bogusław Malicki prosi sulechowian biorących udział w tych wydarzeniach o kontakt. Będzie również wdzięczny za przekazywanie wszystkich materiałów (lub ich kopii) dotyczących powojennej historii miasta i regionu. Zbiory można przekazać na adres: Bogusław Malicki, os. Konstytucji 3 Maja 7H/75, 66-100 Sulechów lub kontaktować się telefonicznie 068/ 385-53-50 i pocztą elektroniczną. Zobacz zdjęcia.

WIECZÓR AUTORSKI

Wieczór literacki miał miejsce w czwartek 13 maja 2004, o godzinie 17.00, w salce parafialnej przy kościele p.w. św. Stanisława Kostki przy ul. Odrzańskiej. Prezentowana była praca ks. dr Dariusza Świerzchalskiego - Wachocz, autora książki "Partia komunistyczna wobec przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na Środkowym Nadodrzu 1945 - 1970". Odbyła się dyskusja na temat tego w jaki sposób wychowanie komunistyczne rzutuje na obecną sytuację w Polsce i w innych krajach postkomunistycznych. Dyskutanci doszli do wniosku, że skutkami ateizacji są ogromne zaniedbania edukacyjne dotyczące zwłaszcza większości tzw. "elit politycznych", a rozpanoszenie dawnego aparatu partyjnego i "partyjniackiego myślenia" znajduje odbicie w obecnym kryzysie systemu politycznego w Polsce.

HACCP - ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE DLA HANDLOWCÓW

Szkolenie "HACCP w handlu detalicznym" przeprowadzone staraniem naszego stowarzyszenia 23 kwietnia 2004 roku w sali 104 Urzędu Miejskiego było strzałem już nie w dziesiątkę, a w czterdziestkę. Tylu bowiem było zainteresowanych. Handlowcy przybyli ze Świebodzina, Klenicy, Trzebiechowa, Cigacic, a najliczniej oczywiście z Sulechowa. Zobacz zdjęcia.

OŚWIADCZENIE

Stowarzyszenie "Praworządny Sulechów" od początku prowadzi charytatywną działalność edukacyjną, której celem jest pomaganie młodzieży oraz pokazanie, że można coś zbudować jeśli ma się dobrą wolę. Jedną z takich inicjatyw jest seria dyskusji w języku angielskim na ciekawe tematy. Jest to próba stworzenia dla młodzieży możliwości twórczego spędzania czasu. To taki uniwersalny środek, który zapobiega angażowaniu się w mniej twórcze rzeczy (w tym popadanie w nałogi) przez tych, którzy przyjdą na takie konwersacje. Mimo, iż pracujemy społecznie, ponosimy koszty, takie jak kopiowanie materiałów czy też, co nieuniknione w przyszłości, wynajem lokalu na kilka godzin w miesiącu. O pomoc w pokryciu tych kosztów zwróciliśmy się do burmistrza, który w ramach budżetu corocznie obdziela pieniędzmi wiele organizacji pozarządowych, działających z założenia w ramach projektów użyteczności publicznej. Niestety, mimo braku uwag co do poprawności formalnej wniosku, otrzymaliśmy odpowiedź odmowną, bez żadnego uzasadnienia. Moglibyśmy to zrozumieć, gdyby sytuacja budżetowa na to nie zezwalała, ale zezwala, gdyż dodacje otrzymało wiele innych organizacji. Cieszymy się, że dotację dostał np. Caritas, ale nie wiemy, dlaczego burmistrz wyróżnił np. wojewódzką radę ZSMP. Jakie ich działania są bardziej korzystne dla sulechowskiej społeczności niż nasze inicjatywy edukacyjne? Nie chodzi o to, by się żalić, jednak w obecnej trudnej sytuacji naszych domowych budżetów, nie możemy ponosić kosztów działań, które i tak wykonujemy charytatywnie. Szkoda, że burmistrz nie chce, aby młodzież się realizowała poprzez naukę języków obcych zamiast bezproduktywnie spędzać czas przed telewizorem czy komputerem. Oczywiście będziemy dalej działać społecznie, ale w takich obszarach, które nie obciążają naszych domowych budżetów. Będziemy dalej próbować zbudować tutaj społeczeństwo obywatelskie; nie poddamy się niechęci urzędników nie zainteresowanych tworzeniem dla młodzieży ciekawych i twórczych form spędzania czasu. Tutaj nie chodzi o jakąś kampanię przedwyborczą. W Sulechowie teraz nie ma wyborów. Chodzi o to, że w tym mieście trzeba zadbać o to, by działo się tutaj coś, co pomaga młodym ludziom rozwijać swoją wiedzę i osobowość. Będziemy próbować wbrew woli tych, którzy tego nie popierają.

PREZES STOWARZYSZENIA "PRAWORZĄDNY SULECHÓW" DR MAREK KUCZYŃSKI

ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE

W piątek 6 lutego 2004 roku odbyło się walne zebranie stowarzyszenia. Zgromadzeni udzielili zarządowi absolutorium za poprzedni rok działalności. W sprawozdaniu prezes dr Marek Kuczyński podkreślił, że jednym z sukcesów organizacji jest fakt, że mocno zaistniała ona medialnie w kampanii referendalnej. Przypomnijmy, że spoty stowarzyszenia emitowane były oprócz mediów lokalnych, również przez ogólnopolskie radio i telewizję. W dalszej części spotkania zebrani dyskutowali nad sprawami bieżącymi. Jedną z nich jest program edukacyjny dla mieszkańców miasta i gminy, który zawiera takie przedsięwzięcia, jak: akcja matura, spotkania językowe, ekonomia budżetów domowych (tania energia itp.), a także wydarzenia sportowe i plenerowe.

 


created by brombaak