czwartek, 27 lutego 2020      
INFORMACJE ARCHIWUM 2006 INFORMACJE ARCHIWUM 2006  

PAMIĘTAMY - 13 GRUDNIA 1981

13 grudnia 2006 roku uczciliśmy pamięć ofiar stanu wojennego. W 25 rocznicę tych tragicznych wydarzeń w obu sulechowskich kościołach wieczorne msze odprawiono w intencji Ojczyzny. Następnie grupa mieszkańców z zapalonymi lampionami przeszła z kościoła św. Stanisława Kostki do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego skąd wspólnie udano się na plac Wilhelma Pluty. W miejscu pamięci narodowej odbyły się uroczystości poprowadzone przez Henryka Dębickiego i Marka Kuczyńskiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz grupa kilkudziesięciu mieszkańców miasta.

Zobacz zdjęcia.

DZIĘKUJEMY

Szanowni Państwo!


Wszystkim moim wyborcom pragnę serdecznie podziękować za okazane zaufanie.
Jako prezes Praworządnego Sulechowa dziękuję za poparcie naszych kandydatów do Rady Miejskiej w Sulechowie i Rady Powiatu zielonogórskiego.
Niniejszym dziękuję również Panu profesorowi Marianowi Miłkowi za wsparcie, którego udzielił mojej kandydaturze na urząd Burmistrza Sulechowa.
Tych z Was, którzy na mnie nie głosowali postaram się przekonać do mnie dalszą ciężką pracą. Żywię również głęboką nadzieję, że Ci z Was, którzy nie uczestniczyli w wyborach zostaną zachęceni do udziału w nich przez naszą ciągłą, aktywną i owocną działalność na rzecz dobra małej ojczyzny jaką jest Gmina Sulechów.
Stawiam się więc do Państwa dyspozycji.


Henryk DębickiDrodzy Państwo


Dziękuję wszystkim, którzy w wyborach samorządowych oddali głos na kandydatów startujących z list Praworządnego Sulechowa. Osobiste podziękowania jestem winien szczególnie tym spośród Was, którzy poparli mnie w wyborach do Rady Powiatu. Jest mi niezmiernie miło, że było Was tak wielu - niemal pół tysiąca. Dziękuję także za bardzo liczne poparcie dla Pana Ireneusza Misiury oraz za poparcie innych kandydatów.
Ze względu jednak na całościowy wynik naszej listy, nie uzyskaliśmy mandatu, lecz oddane na nas głosy nie przepadły - zasiliły inne zblokowane z nami komitety, które dzięki temu wprowadziły więcej radnych. Mam nadzieję, że będą oni realizować również pomysły, które sam przedstawiałem (m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych dla młodzieży z ubogich rodzin). Jednocześnie czuję się zobowiązany do kontynuowania dotychczasowych działań, gdyż uzyskane poparcie mnie do tego zobowiązuje. Dlatego nadal będę podejmował inicjatywy, nie tylko w ramach stowarzyszenia Praworządny Sulechów, ale też w szerszym obszarze.
Tym, którzy uzyskali mandaty kandydując z innych list, gratuluję i życzę im, by rządzili z pożytkiem dla mieszkańców powiatu. Cieszę się zarazem, że nasi przedstawiciele zasiądą ponownie w Radzie Miejskiej. Ogólna liczba głosów oddanych na Praworządny Sulechów była wyższa, niż cztery lata temu - pokazuje to, że kierunek większości dotychczasowych działań jest słuszny. Jeśli niektóre posunięcia postrzegane były jako nasze błędy, prosimy o wyrozumiałość - wszakże błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi.
Pragnę również podziękować wszystkim tym, którzy pracowali na rzecz naszego komitetu wyborczego, czy to jako kandydaci, czy też jako osoby wspierające. Wasza praca jest bardzo cenna, dzięki niej po raz kolejny uzyskaliśmy przedstawicieli w samorządzie gminnym. Dziękuję panu Henrykowi Dębickiemu za to, że uległ moim namowom i kandydował na burmistrza. Wiem, jak trudny to był dla niego czas, lecz nie jest to czas stracony - osoby wartościowe należy wspierać, nie przejmując się porażkami na takim czy innym etapie. Dziękuję prof. Marianowi Miłkowi za wsparcie. W ramach współpracy między naszym stowarzyszeniem a uczelnią będziemy dalej realizować wartościowe inicjatywy. Praca organiczna ma tę cechę, że nie przynosi owoców doraźnie. Kiedy jednak jest kontynuowana, trwale zmienia rzeczywistość. Nasza praca będzie więc trwać. Zachęcam więc wszystkich do udziału w niej.


Marek KuczyńskiMili Państwo!


W imieniu wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej w Sulechowie niniejszym składamy Wam serdeczne podziękowania za głosy oddane na listę Komitetu Wyborczego Praworządny Sulechów.
W wyniku wyborów uzyskaliśmy blisko 18 procent ważnie oddanych głosów, co daje nam trzeci wynik w Gminie Sulechów. Dzięki Wam uzyskaliśmy trzy mandaty.
Czas płynie, wiele rzeczy się zmienia. Jednak nasze hasło wyborcze, które powstało przed czterema laty, pozostając aktualne motywuje nas do stałego wysiłku: Nie obiecujemy złotych gór, lecz to, że będziemy ciężko pracować.
Jako radni zawiązaliśmy w Radzie Miejskiej koalicję z klubami Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Sulechowskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Wobec obecnego burmistrza przyjmiemy postawę merytorycznej opozycji. Owa merytoryczność ma służyć skutecznemu rozwiązywaniu problemów nurtujących mieszkańców. Postaramy się być wymagającym bodźcem, który spowoduje efektywniejsze sprawowanie lokalnej władzy wykonawczej.


Stanisław Kaczmar
Tadeusz Łukasik
Przemysław Mikołajczyk

POWSTAŁ KLUB RADNYCH

24 listopada 2006 roku w Radzie Miejskiej w Sulechowie powstał Klub Radnych Praworządny Sulechów. W skład klubu wchodzą radni wybrani z listy Komitetu Wyborczego Praworządny Sulechów: Stanisław Kaczmar, Tadeusz Łukasik oraz Przemysław Mikołajczyk, który został przewodniczącym klubu.

JAK DZIAŁAŁ PRAWORZĄDNY SULECHÓW W LATACH 2002-2006

Wybory samorządowe są dla nas tylko jednym z wielu wydarzeń na ścieżce naszych bardzo licznych działań na rzecz Mieszkańców Gminy Sulechów. Najważniejsza jest dla nas realizacja naszej wizji: budowanie dobrych relacji międzyludzkich oraz wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego w ostatnich latach zorganizowaliśmy między innymi następujące akcje na rzecz Mieszkańców:

Edukacja

Co rok organizowaliśmy pomoc dla uczniów - maturzystów, gimnazjalistów - których nie stać na korepetycje. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia udzielili bezpłatnych korepetycji bardzo wielu młodym Sulechowianom, dzięki czemu mogli oni zdać egzaminy poprawkowe lub egzaminy wstępne na wyższe uczelnie. O akcjach tych informowały media lokalne i regionalne.
Z troski o dobre wychowanie młodzieży, wydaliśmy książkę "Pomnik z Serc", w której wielu młodych ludzi dzieli się z innymi refleksją na temat nauczania Jana Pawła II. Książka ta wykonuje bardzo ważną pracę: pozwala, by młodzi Sulechowianie kształcili ideę pracy nad sobą oraz patriotyzm w innych młodych mieszkańcach regionu.
Każdego roku organizowaliśmy kilka konkursów historycznych, geograficznych i z zakresu życia miejscowej społeczności, oferując takie nagrody, jak ciekawe książki czy wyjazdy krajoznawcze. Dzięki temu duża grupa osób z Sulechowa i okolic wzbogaciła swoją wiedzę.

Rekreacja

Z okazji świąt narodowych organizowaliśmy rozrywkę dla sulechowskich rodzin, w tym zawody strzeleckie, konkursy w różnych dyscyplinach dla dzieci i całych rodzin. Dla młodzieży organizowaliśmy rajdy rowerowe a także mistrzostwa, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Sprawy publiczne

Organizowaliśmy konferencje i debaty z udziałem wielu mieszkańców, w tym konferencję naukową na temat rozwoju energetycznego gminy, debatę na temat bezpieczeństwa publicznego, szkolenie dla handlowców oraz właścicieli i zarządców nieruchomości. Organizowaliśmy obchody świąt narodowych, dzięki czemu wielu ludzi mogło pielęgnować swoje uczucia wobec Ojczyzny, a młodzież uczyła się patriotyzmu.
Promowaliśmy Sulechów w ogólnopolskiej debacie na temat Unii Europejskiej, gdzie za pośrednictwem wszystkich kanałów Polskiego Radia i Telewizji Publicznej przedstawialiśmy argumenty za i przeciw - w ten sposób Sulechów pokazywał Narodowi, jak należy kulturalnie dyskutować.
Ceniąc wkład prof. Mariana Miłka w rozwój nauki w Sulechowie, współzałożyliśmy jego komitet wyborczy do wyborów parlamentarnych w roku 2005. Kierując pracami tego komitetu, przyczyniliśmy się do tego, że Sulechów ma swojego senatora, który sprzyja mieszkańcom naszego miasta.
Zgodnie z naszą zapowiedzią, wykonaliśmy jeszcze bardzo dużo innej pracy, lecz nie sposób o wszystkim pisać. Nasza praca będzie trwać dalej. Jeżeli nasze działania wzbudzają zaufanie Mieszkańców naszej gminy, proponujemy, abyście dali nam Państwo jeszcze jedno narzędzie: przedstawicielstwo w samorządzie lokalnym. W ten sposób wykonamy jeszcze więcej pożytecznej pracy.


Henryk Dębicki					Marek Kuczyński
Prezes Stowarzyszenia 				Prezes Honorowy Stowarzyszenia
Praworządny Sulechów				Praworządny Sulechów

OŚWIADCZENIE

W związku z tym, że rozpowszechniane są informacje, które przypisują inspirację, czy też autorstwo pojawiających się na terenie Sulechowa plakatów, będących antyreklamą obecnego burmistrza Ignacego Odważnego, stowarzyszeniu Praworządny Sulechów, oświadczam z całą stanowczością, iż jest to nieprawda. Posiadamy wiele możliwości wyrażania swoich przekonań (np. w biuletynie stowarzyszenia, czy też na jego stronie internetowej) i jeżeli chcemy zająć stanowisko w jakiejś sprawie, to czynimy to zawsze wyraźnie zaznaczając, iż informacja jest naszego autorstwa. Pomimo że mamy wiele do zarzucenia urzędującemu burmistrzowi, nie prowadzimy i nie będziemy prowadzić kampanii pod jego adresem takimi metodami.

Henryk Dębicki
Prezes Praworządnego Sulechowa

KTO DZIELI

Ostatnio [październik 2006 r.] byłem adresatem licznych zapytań, dlaczego Praworządny Sulechów idzie do wyborów osobno, a nie np. z PiS-em czy PO albo LPR. Odpowiedzią będzie "pigułka" lokalnej historii.

Praworządny Sulechów powstał 5 lat temu po to, by wykonać dużą pracę środowiskową, której celem jest budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Pracę tę wykonywaliśmy nieprzerwanie. W miarę, jak zaczęły się zbliżać wybory samorządowe, różne (nieaktywne dotąd) osoby zaczęły angażować się w takie czy inne partie (PiS czy PO). Ponieważ jednym z naszych zamierzeń było wykonanie pracy jednoczącej, podjęliśmy rozmowy z tymi partiami, które chciały rozmawiać.

Skutkiem rozmów z PiS-em było podpisanie umowy wyborczej, która przewidywała wspólny start w wyborach. Za namową Ryszarda Górnickiego (który nie tak dawno wstąpił do PiS), pełnomocnik lubuski Marek Ast doprowadził do tego, że PiS w wyborach idzie jednak osobno. Ponieważ duża grupa osób z PiS uważa tę decyzję za błędną i nielojalną wobec Praworządnego Sulechowa, kandydują oni nie z list PiS lecz tegoż właśnie stowarzyszenia. Dodać należy, iż Ryszard Górnicki nie wyraził nawet zgody na to, by PiS oraz Praworządny Sulechów zblokowali się w gminie. Decyzja taka zapewne doprowadzi do słabszego wyniku PiS w Sulechowie.

Co się tyczy PO, partia ta nie była zainteresowana rozmowami, zaś LPR w Sulechowie praktycznie nie istnieje. Tak więc Praworządny Sulechów idzie do wyborów osobno, przy czym fakt ten nas nie martwi z dwóch powodów: Po pierwsze, wybory nie są dla nas celem samym w sobie, tylko jednym z wielu wydarzeń na ścieżce naszych bardzo licznych działań. Po drugie, współpracy z partiami nie możemy podejmować wbrew ich woli. Zresztą, doświadczenie pokazuje, że po wyborach te środowiska nie są aktywne, tak więc Praworządny Sulechów będzie mógł dalej bez zakłóceń realizować swoją misję.

Powyższe informacje nie mają ładunku emocjonalnego lub osądowego. Należą się jednak tym licznym obserwatorom, którzy o nie proszą w rozmowach lub którzy mogli być wprowadzeni w błąd na spotkaniach albo za pośrednictwem środków przekazu.

Marek Kuczyński
Prezes Honorowy
Stowarzyszenia Praworządny Sulechów

KONCERT W SULECHOWSKIM AMFITEATRZE

15 października w sulechowskim amfiteatrze o godzinie 17 odbył się Koncert Papieski. Wystąpiły grupy Maleo Reggae Rockers i Pneuma. Muzyki mógł posłuchać każdy bowiem wstęp był wolny. Współorganizatorem koncertu było nasze stowarzyszenie.

KONKURS POD PATRONATEM MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

7 października miał miejsce finał konkursu historycznego, który zorganizowało stowarzyszenie Praworządny Sulechów. Dotyczył on Powstania Warszawskiego. Konkurs adresowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zdecydowanie aktywniejsi okazali się gimnazjaliści. Patronat nad konkursem objęło Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziesięciu laureatów miało możność zwiedzenia muzeum i otrzymania od tej instytucji upominków. Towarzyszyło im kilkadziesiąt osób (dorosłych, młodzieży i dzieci) zainteresowanych najnowszą historią Polski.
Muzeum wywiera wielkie wrażenie. Bardzo ważne, że tworząc je pomyślano nie tylko o Powstańcach, lecz również o młodym pokoleniu. Dla zwiedzającej młodzieży jest to bowiem ciekawa kilkugodzinna multimedialna lekcja dziejów społeczeństwa polskiego pod okupacją nazistowską i sowiecką. Zwiedzający mają m.in. możliwość przejść krótkim odcinkiem repliki kanału w oryginalnym rozmiarze i poznać namiastkę tego co musieli znosić Powstańcy. Wstrząsające wrażenie sprawia zrekonstruowany szpital polowy i wysłuchanie relacji kobiety ocalałej z jego bestialskiej likwidacji. W muzeum działają dwa kina, jedno z nich stylizowane jest na powstańcze "Palladium". Przez "lornetki" zamontowane w ścianach zobaczyć można szczegóły życia pod okupacją. Z myślą o najmłodszych drastyczne filmy i zdjęcia eksponuje się w taki sposób, aby nie były dla nich dostępne. Oprócz obrazów muzeum jest pełne dźwięków. Z muru - monumentu składającego się z 63 "cegieł" - dni powstania dobiega bicie serca, będące symbolem żyjącej i walczącej stolicy. Z"kabin telefonicznych" można wysłuchać relacji uczestników Powstania. Zwiedzający w ciągu kilkugodzinnego pobytu stale zerkają na replikę bombowca "Liberator", który jest widoczny przez szklaną ścianę hali, w której się znajduje. Obejrzenie tego samolotu jest ostatnim punktem w wędrówce po muzeum.
W drodze powrotnej uczestnicy zwiedzili sanktuarium w Niepokalanowie. Mieli tam możność pokrzepić się na ciele i duchu. Wspomnieć należy, iż ten franciszkański klasztor wybudował św. Maksymilian Kolbe - symbol poświęcenia i męczeństwa czasów II wojny światowej.
Zobacz zdjęcia.

PAMIĘTAMY - 17 WRZEŚNIA 1939 - 17 WRZEŚNIA 2006

Nasza witryna ponownie wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Pamiętamy", która miała przypomnieć o sowieckiej agresji na Polskę i jej następstwach. Tego dnia zamówiliśmy intecję mszy świętej za wszystkich Polaków poległych i pomordowanych przez sowiecki totalitaryzm, którą o godzinie 10.30 w kościele św. Stanisława Kostki odprawił ksiądz kanonik Edward Koper. Członkowie naszego stowarzyszenia złożyli pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego wiązankę biało - czerwonych kwiatów i zapalili znicze. Zobacz zdjęcie.

OTWARCIE BIURA SENATORSKIEGO MARIANA MIŁKA

12 września we wtorek miało miejsce otwarcie biura senatorskiego Mariana Miłka. Mieści się ono w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 94 (I piętro budynku na rogu ul. Armii Krajowej i Okrężnej). W uroczystości udział wzięli przedstawiciele sulechowskiej uczelni - Prorektor Stanisław Pryputniewicz oraz Zastępca Kanclerza Stanisław Fontowicz, poseł Jerzy Materna, działacze naszego stowarzyszenia z Henrykiem Dębickim na czele oraz gospodarz - Senator RP prof. Marian Miłek. Szefem sulechowskiego biura został Roman Bajor. W związku z ogromem obowiązków, senator nie może regularnie dyżurować w Sulechowie. Wkrótce jednak dyżury rozpoczną wolontariusze, których zadaniem będzie informowanie Senatora o konkretnych problemach mieszkańców Sulechowa i okolic, a w miarę możliwości ich rozwiązywanie. Zobacz zdjęcia.

TURNIEJ TENISOWY

Ogólnopolski Turniej Integracyjny w Tenisa na Wózkach, którego rozgrywki odbyły się w dniach 1-2 września na kortach PWSZ w Sulechowie, zgromadził czołowych niepełnosprawnych sportowców w Polsce. Patronat nad imprezą, zorganizowaną w iście spontaniczny sposób, objęła sulechowska uczelnia i nasze stowarzyszenie. W organizację turnieju wielki wkład wnieśli Lucyna Skorupińska, Zbigniew Chruścuielski oraz Ryszard Rekowski. Zawodnicy zjechali się do miasta dzień przed turniejem. Nocowali w komfortowych - jak sami podkreślają - warunkach, które zapewniły im nowe akademiki PWSZ. Gra na tartanowych kortach dostarczyła widzom wielu wrażeń, a sportowcom niezbędnego przetarcia przed najważniejszymi w sezonie zawodami. Ponadto grano nie tylko o prestiż i dla zabawy, ale także o atrakcyjne nagrody - zwycięzcy otrzymali profesjonalne zestawy tenisowe firmy Babalat (rakieta plus inne akcesoria), ufundowane przez sponsorów. Zobacz zdjęcia.

PAMIĘTAMY - 1 WRZEŚNIA 1939 - 1 WRZEŚNIA 2006

Nasza witryna elektroniczna wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Pamiętamy", która polegała na zamieszczeniu hasła i pliku odsyłaczy do stron dotyczących II wojny światowej. Całość miała przypomnieć męczeństwo obywateli Rzeczypospolitej pod jarzmem nazistowskim i sowieckim w czasie tego najstraszliwszego konfliktu w naszych dziejach. Tego dnia delegacja stowarzyszenia wzięła również udział w gminnych obchodach upamiętniających ofiary i bohaterów tego konfliktu. Wzruszającym był fakt, że delegacji pod przewodnictwem prezesa Henryka Dębickiego towarzyszyła mała sulechowianka - uczennica III klasy szkoły podstawowej.

OBCHODY ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ

15 sierpnia 2006 roku o godz. 10.30 w kościele św. Stanisława Kostki ks. Kanonik Edward Koper odprawił mszę św. za Ojczyznę. Intencję zamówiło nasze stowarzyszenie. Po mszy zaprosiliśmy do złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego za wszystkich, którzy polegli w obronie Rzeczypospolitej, a zwłaszcza za broniących Polski i Europy w 1920 roku przed nawałą bolszewicką. W tym roku 15 sierpnia w Sulechowie świętowało również Wojsko Polskie i władze samorządowe. Warto przypomnieć, że bitwa jest uznawana jako osiemnaste starcie decydujące o losach świata. Zobacz zdjęcia.

62 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia o godz. 17.00 grupa mieszkańców Sulechowa uczciła 62 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia flagi na maszt i zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Zebrani zaśpiewali również kilka pieśni związanych z Powstaniem, między innymi "Marsz Mokotowa" i "Warszawskie Dzieci". Złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze - kilka z nich ułożono w tzw. Kotwicę, czyli znak Polski Walczącej. Prezes Praworządnego Sulechowa poinformował o konkursie dotyczącym Powstania Warszawskiego. Przedstawicielka Caritas podziękowała prezesowi Dębickiemu za wsparcie, które Praworządny Sulechów udziela tej organizacji charytatywnej. Pomysł uroczystości został zrealizowany wspólnie przez działaczy Praworządnego Sulechowa i Prawa i Sprawiedliwości. Zobacz zdjęcie.

RAJD ROWEROWY

W dniach 4 i 5 lipca tego roku grupa 24 gimnazjalistów wzięła udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym przez stowarzyszenie Praworządny Sulechów, a współfinansowanym przez Gminę Sulechów. Oprócz jazdy rowerem przez piękne okolice zaoferowaliśmy program umożliwiający zapoznanie się z kilkoma ciekawostkami przyrodniczo - historycznymi naszej gminy. Obejrzeliśmy głaz narzutowy ozdobiony pismem runicznym, który znajduje się w pobliżu Łęgowa oraz przejechaliśmy trasą leśnej ścieżki dydaktycznej "Do Waligóry". Ważnym punktem rajdu było zwiedzanie perły architektury sakralnej - drewnianego renesansowego kościoła w Klępsku. Na terenie śniadaniówki w pobliżu leśnictwa Klemsko przy ognisku pieczono kiełbaski, a także odbył się turniej rzutu lotką oraz konkurs wiedzy o historii i dniu dzisiejszym Sulechowa i okolic. Zwycięzcy jako nagrody otrzymali akcesoria rowerowe. Każdy uczestnik otrzymał również okolicznościową koszulkę. Był to już drugi rajd zorganizowany przez nasze stowarzyszenie i z pewnością nie ostatni, gdyż wielu uczestników zapowiedziało swój udział w następnym roku. Niniejszym dziękujemy opiekunom za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie imprezy, a Nadleśnictwu Sulechów za umożliwienie jej atrakcyjnego przebiegu. Zobacz zdjęcia.

PREZENT DLA ARKI NOEGO

27 maja w amfiteatrze Sulechowskiego Domu Kultury miało miejsce wyjątkowe wydarzenie - w ramach kolejnego już festynu parafialnego "Działajmy razem", którego głównym organizatorem jest Akcja Katolicka, wystąpił popularny chrześcijański zespół Arka Noego. Nasze stowarzyszenie było jednym ze sponsorów festynu. Tuż po zakończeniu koncertu prezes Henryk Dębicki wręczył liderowi Arki Noego - Robertowi Friedrichowi - i młodszym członkom zespołu 25 egzemplarzy książki "Pomnik z serc", wydanej przez stowarzyszenie w I rocznicę śmierci Jana Pawła II. Zespół serdecznie podziękował za niespodziewany prezent. Zobacz zdjęcie.

KONFERENCJA - SEMINARIUM

12 maja w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie nasze stowarzyszenie zorganizowało konferencję - seminarium "Gminna strategia rozwoju gospodarczego - wiosna 2006".

Treścią spotkania były:

  • Referat wprowadzający "Uwarunkowania geograficzne, ekonomiczne i historyczne energetycznego wykorzystania środowiska rejonu Środkowego Nadodrza"
  • Warsztaty - praktyczne zajęcia z zakresu zbierania danych o zasobach i możliwości zagospodarowania lokalnego i w elektrowniach paliwa formowanego i biomasy
  • Prezentacja praktycznych przykładów rozwiązań technicznych w dziedzinie energetyki odnawialnej i informacje małych firm polskich o sposobach zakładania i poszukiwania sfery działalności

ODBYŁ SIĘ KONKURS STRZELECKI

3 maja w Sulechowie na placu Biskupa Wilhelma Pluty zorganizowaliśmy Otwarte Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego o Puchar Prezesa Praworządnego Sulechowa. Zawody były naszą propozycją na obchody 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W konkursie wzięło udział sześćdziesiąt osób. Zwycięzcami w kategorii juniorów zostali - I Grzegorz Wójtowicz, II Edyta Andrzejewska, III Marta Maćków, a w kategorii seniorów - I Robert Krawczak, II Edward Witek, III Jadwiga Mućka. Prezes Henryk Dębicki wręczył zwycięzcom puchary, a pozostali uczestnicy otrzymali z jego rąk dyplomy. Podkreślić należy postawę Pana Roberta Krawczaka, który swoje trofeum otrzymane za I miejsce ofiarował najmłodszej uczestniczce zawodów.

Pragniemy podziękować instruktorom Ligi Obrony Kraju, którzy bardzo sprawnie i bezpiecznie przeprowadzili zawody (zwłaszcza Panom Ryszardowi Alchimowiczowi i Grzegorzowi Łazańskiemu) oraz Sulechowskiemu Domowi Kultury, który użyczył sprzętu nagłaśniającego i innego niezbędnego wyposażenia. Początkowo problemem prawnym okazało się umiejscowienie zawodów (Sulechów wciąż bowiem nie ma strzelnicy sportowej), lecz kłopot został rozwiązany dzięki współpracy LOK, Praworządnego Sulechowa, Policji i władz miasta.

Zobacz zdjęcia.

"POMNIK Z SERC"

W pierwszą rocznicę odejścia Jana Pawła II stowarzyszenie Praworządny Sulechów przygotowało książkę zawierającą przemyślenia i świadectwa dzieci, młodzieży i dorosłych na temat istoty nauczania naszego Rodaka w naszym życiu. Prezentacja książki odbyła się 2 kwietnia 2006 w auli głównej PWSZ w Sulechowie, a uczestniczyło w niej kilkaset osób, w tym najmłodsi autorzy prac wraz z rodzinami.

Uroczystość rozpoczął modlitwą ksiądz Prałat Antoni Mackiewicz, który jako intencję przedstawił rychłą beatyfikację Papieża Polaka. Inicjator projektu dr Marek Kuczyński przedstawił genezę "pomnika"- biały marsz, jaki odbył się w przeddzień pogrzebu Jana Pawła II. Postanowiono w tamtym czasie, że w Sulechowie powstanie pomnik, który zobowiązuje do ciągłej pracy nad sobą i swoim środowiskiem. Pomnik taki musi być zbudowany nie z kamieni, lecz z myśli i z serc.

Stanisław Kaczmar odczytał list od biskupa Adama Dyczkowskiego, który prosił o wgłębienie się w treść książki. Następnie Roman Bajor odczytał list do Prezesa PS Henryka Dębickiego od Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza, który życzył zebranym, aby nauka, o której pisali, trwała w ich życiu. Z kolei w swoim liście do Prezesa Dębickiego Marszałek Sejmu Marek Jurek wyraził wdzięczność za podjętą inicjatywę i przekazał osobiste "Szczęść Boże" dla organizatorów i autorów.

Głos zabrał obecny senator prof. Marian Miłek, który przypomniał, iż to właśnie dzieci były Ojcu Św. najdroższe. Wyraził radość z tego, że tak wielu z nich przystąpilo do "budowy pomnika". Zebrani mięli sposobność zapoznać się z wybranymi pracami: Andrzeja Goczewskiego, Aleksandry Kozyry i Filipa Jurkiewicza, które zostały odczytane w trakcie spotkania. Na zakończenie odśpiewano dedykowaną Janowi Pawlowi II "Barkę". Stowarzyszenie "Praworządny Sulechów" zapowiedzialo realizację kolejnej publikacji w przyszłym roku.

Wydarzenie to, jak i publikacja, wpisują się w działania Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców naszego regionu. Oprócz szkoleń i wykładów na tematy gospodarcze czy społeczne, bardzo ważne jest też wzmacnianie postaw opartych na sprawdzonych wartościach.

Zobacz zdjęcia.

1%

Nasze stwoarzyszenie w kwietniu tego roku wystosowało następujacy apel do lubuskich parlamentarzystów.

Zwracamy się z prośbą o wdrożenie działań zmierzających do zmiany Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu ułatwienia przekazywania 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego. Obecny sposób wydaje się zniechęcać podatników do takiego wspierania wyżej wspomnianych organizacji gdyż wymusza przelanie pieniędzy na konto wybranej instytucji i oczekiwanie na ich zwrot przez właściwy urząd skarbowy. Poza tym dla wielu podatników jest po prostu niezrozumiały. Wydaje się, że słuszne jest skorzystanie z rozwiązań stosowanych na Węgrzech, gdzie obywatel w zeznaniu podatkowym wyraża wolę przekazania 1% należnego podatku i wskazuje wybraną przez siebie organizację, a właściwy urząd skarbowy dokonuje stosownego przelewu na konto tej instytucji.

Nadmieniamy, że nasze stowarzyszenie w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie posiada, ani nie zamierza starać się o status organizacji pożytku publicznego. Nie powoduje więc nami interes własny, lecz troska o powodzenie wielu wspaniałych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe o takim charakterze.

STANOWISKO KLUBU RADNYCH PS - GROM WOBEC STATUTU LUBUSKIEGO TRÓJMIASTA

W związku z głosami jakoby radni stowarzyszenia Praworządny Sulechów, skupieni w Klubie Praworządny Sulechów - GROM byli przeciwni tworzeniu Lubuskiego Trójmiasta zamieszczamy treść oświadczenia jakie wydali oni w czasie lutowej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie.

Niniejszym wyrażamy zaniepokojenie faktem, że organy stanowiące naszych partnerów z powstającego właśnie Stowarzyszenie "Lubuskie Trójmiasto" nie uwzględniły ani jednej poprawki do statutu ze zgłaszanych przez Komisje Rady Miejskiej w Sulechowie. Obawy przed takim stylem współpracy grożącym wasalizacją naszej gminy przez większe ośrodki jakimi są Nowa Sól i Zielona Góra, zmuszają nas do wyrażenia braku poparcia dla tego dokumentu.

Jak wynika z powyższego dokumentu nasi radni przeciwni są lekceważeniu i marginalizowaniu Sulechowa, a nie jego współpracy ze wspomnianymi wyżej strukturami samorządowymi. Sposób przygotowania (najpierw marazm później pośpiech) i treść statutu wzbudziły wiele krytycznych uwag - zarówno radnych sulechowskich, nowosolskich jak i zielonogórskich. W statucie nie ma na przykład zapisu wiążącego kadencję wszystkich władz stowarzyszenia z kadencją samorządu. Brak konsekwencji występuje w ilości członków, w jednym z paragrafów mowa jest o 12 w innym o 6 członkach. Zapewnienia, że na pierwszym walnym zgromadzeniu weźmie się te sprawy pod uwagę brzmią po prostu niepoważnie, gdyż radnych zachęca się do uchwalania, delikatnie rzecz ujmując, niedopracowanego dokumentu. Krytyczne głosy dotyczące statutu pojawiły się również na łamach miesięcznika PULS, który od początku kibicował przecież idei Lubuskiego Trójmiasta. Zobacz >> PULS oraz PULS.

ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

10 lutego 2006 roku w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie odbyło się Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Praworządny Sulechów. Zebrani udzieli ustępującemu zarządowi absolutorium. Wybrano również nowe władze. Skład zarządu przedstawia się następująco: Henryk Dębicki - prezes, Roman Bajor - wiceprezes, Jacek Wykręt - skarbnik, Stanisław Kaczmar - członek zarządu, Przemysław Mikołajczyk - członek zarządu. W komisji rewizyjnej zasiadają: Grzegorz Mazurek - przewodniczący, Andrzej Włodarczyk - zastępca przewodniczącego, Łukasz Dębicki - sekretarz. Walne Zgromadzenie dokonało również zmian w statucie (paragrafy 13 i 19 - zobacz statut). Dr Marek Kuczyński, który z powodu natłoku innych zajęć - m.in. pełni odpowiedzialną funkcję w Zarządzie Krajowym Akcji Katolickiej - z przykrością odmówił dalszego kandydowania do władz Praworządnego Sulechowa otrzymał od zebranych tytuł Honorowego Prezesa. Dokonano umorzenia zaległych (do końca 2005 roku) składek, a wysokość składki członkowskiej począwszy od 1 stycznia 2006 roku ustalono na 1 zł za miesiąc.

W RADZIE MIEJSKIEJ POWSTAŁ KLUB RADNYCH PS - GROM

W styczniu tego roku szeregi naszego stowarzyszenia zasilił radny Rady Miejskiej w Sulechowie Pan Romuald Furs. Dzięki temu możliwe było powstanie klubu ranych, który przyjął nazwę Praworządny Sulechów - Gminny Ruch Odważnie Myślących (PS - GROM). Szefem klubu został radny Andrzej Włodarczyk, a w jego skład oprócz wspomnianego radnego Romualda Fursa wszedł jeszcze radny Przemysław Mikołajczyk.

PRAWORZĄDNY SULECHÓW WSPIERA CARITAS

Tak jak w roku ubiegłym stowarzyszenie apeluje o wsparcie Caritas. Ustawa o organizacjach pożytku publicznego daje możliwość przeznaczenia 1 % z już zapłaconego podatku na rzecz takich organizacji jak Caritas. CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO - GORZOWSKIEJ kliknij

 


created by brombaak