czwartek, 27 lutego 2020      
INFORMACJE ARCHIWUM 2007 INFORMACJE ARCHIWUM 2007  

13 GRUDNIA - W ROCZNICĘ WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

Tego dnia nasze stowarzyszenie zamówiło Mszę św. w intencji Ojczyzny. Wieczorną Eucharystię sprawował proboszcz parafii p.w. św. Stanisława Kostki - ks. Henryk Wojnar. Następnie członkowie i sympatycy stowarzyszenia zebrali się w jednej z sal budynku plebanii. Przedstawiono rys historyczny dotyczący okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Omówiono dotychczasową działalność stowarzyszenia oraz zamierzenia na rok 2008. Radni, którzy reprezentują stowarzyszenie, przybliżyli problematykę pracy w sulechowskiej Radzie Miejskiej. Podkreślili swój niepokój dotyczący wzrastającego zadłużenia gminy. Prezes Henryk Dębicki przedstawił swe działania związane z uruchomieniem przedsięwzięcia dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Zebrani poruszali problemy nękające mieszkańców gminy, zwłaszcza te dotyczące gospodarki odpadami stałymi.

W związku ze zbliżającymi się świętami, zebrani łamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.
Zobacz zdjęcie.

17 WRZEŚNIA - W ROCZNICĘ SOWIECKIEJ AGRESJI NA POLSKĘ

Członkowie naszego stowarzyszenia co roku biorą udział w gminnych obchodach upamiętnienia niemieckiej napaści na Polskę. Pamiętają również o fakcie współudziału w tej agresji Związku Sowieckiego. Dlatego w tym dniu nasze stowarzyszenie zamówiło Mszę Św., która została odprawiona w kościele farnym w Sulechowie w intencji Ojczyzny oraz ofiar sowieckiej napaści. Eucharystię sprawował ks. prałat Antoni Mackiewicz. Następnie spod kościoła ruszyła grupa mieszkańców, która niosła 20-metrową biało-czerwoną flagę. Celem przemarszu był Pomnik Chwały Oręża Polskiego, przy którym odśpiewano "Mazurek Dąbrowskiego" i "Boże coś Polskę", złożono wiązankę kwiatów oraz zapalono znicze. Do zebranych krótko przemówił prezes stowarzyszenia Henryk Dębicki.
Zobacz zdjęcie.

RAJD ROWEROWY

W sobotę 8 września nasze stowarzyszenie zorganizowało coroczny rajd rowerowy dla młodzieży. W tym roku frekwencja była niższa niż w latach poprzednich. Powodem była kapryśna aura, która wystraszyła deklarujących udział. Pogoda jednak nie sprawiła się najgorzej. Najważniejsze, że deszcz pojawiał się tylko momentami i nie był intensywny. Uczestnicy mogli zobaczyć głaz narzutowy w pobliżu Łęgowa, zwiedzić piękny zabytkowy kościół w Klępsku oraz posilić się kiełbasą upieczoną na ognisku. Młodzież wzięła udział w quizie wiedzy o gminie. Nagrodami były różne wydawnictwa słownikowe. Jak co roku padło pytanie - kiedy odbędzie się kolejny rajd? Niniejszym odpowiadamy, że najprawdopodobniej zorganizujemy go pod koniec czerwca, lub na początku lipca 2008 roku.
Zobacz zdjęcia.

OBCHODY 87 ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ

15 sierpnia w rocznicę bitwy warszawskiej 1920 r., o godzinie 10.00 w kościele p.w. św. Stanisława Kostki ksiądz proboszcz Henryk Wojnar odprawił Mszę św. za Ojczyznę. Intencję zamówiło nasze stowarzyszenie. Następnie pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego zostały złożone kwiaty i zapalono znicze. W ten sposób uczciliśmy obrońców Polski, a w szczególności tych, którzy 87 lat temu uratowali ją przed nawałą bolszewicką.
Zobacz zdjęcia.

SPOŁECZNA EDUKACJA ENERGETYCZNA

Źródłem naszego dobrobytu powinna być otaczająca nas przyroda i nieograniczona energia słoneczna. Łatwiej powiedzieć trudniej zrobić. Najtrudniej jest nam pogodzić się z myślą, że zawsze do celów grzewczych należało spalać gaz, olej opałowy, koks, węgiel i drewno. Chcemy żyć wygodnie i w ciepełku. Wstrętem napawa nas jakakolwiek praca przy paleniu. Dotychczasowe rozwiązania urbanistyczne i modernizacje ciepłownicze są prowadzone w kierunku eliminacji obsługi ręcznej bez względu na koszty, w tym koszty społeczne (zmniejszanie rynku pracy). Z jednej strony denerwuje nas drożenie wszystkiego, wzrastająca fala przestępstw i bezrobocie, a z drugiej strony chcielibyśmy mieć same wygody. Wyzwaniem obecnych czasów powinno być wprowadzanie takich zmian urbanistycznych i modernizacji ciepłowniczych by przy zachowaniu obecnych wydatków, a nawet ich obniżaniu, zwiększać nasz rodzimy rynek pracy. To nie może być wstecznictwo i cofanie się do tradycyjnych metod produkcji i dystrybucji ciepła. Nie może być sprawą indywidualnych i społecznie nieuzasadnionych kosztów stosowanie złych rozwiązań ciepłowniczych w lokalach użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania. Tak jak prowadzenie wodociągów i kanalizacji sprawą społeczną musi być produkcja i rozprowadzenie ciepła i energii elektrycznej.

Do tego by tak się stało potrzebne są odpowiednie środki. Źródłem ich powinny być rozłożone w czasie zmniejszające się koszty eksploatacyjne (samofinansowanie inwestycji), odpowiednie celowe fundusze aktywizacji regionalnej, oszczędności energetyczne, oraz nasze dochody społeczne wynikające z rozwoju gospodarczego.

W ramach działalności Stowarzyszenia Praworządny Sulechów prowadzę społeczną edukację energetyczną. Jest wśród nas wielu, którzy mogliby podzielić się swoimi talentami. Aktywność społeczna to nie cel sam w sobie by zdobyć władzę i przywileje, to służba dla dobra innych bez oczekiwania na zapłatę. Zapłatą dla nas ma być zasobność tych, którym służymy, bezpieczne życie i pewność, że następne pokolenia będą czerpać z tej nieprzebranej skarbnicy. Może z czasem staniemy się samowystarczalni energetycznie. Wtedy Sulechów stanie się "Małym Kuwejtem".

Henryk Dębicki

JAK ZAROBIĆ NA NIEUŻYTKACH PODMOKŁYCH?

Nasi członkowie angażują się w różne przedsięwzięcia skierowane na dobro społeczności lokalnej. Poniżej prezentujemy przykłady takich działań.

Centrum Ekoenergii w Radowicach w IV kwartale tego roku rozpocznie produkcję biowęgla dla potrzeb energetycznych. W związku z tym otwiera się szansa dla miejscowych rolników na godziwy zarobek. Każdy właściciel słomy (nawet kilkuletniej), siana niepaszowego i innych odpadków drzewnych może kontraktować te odpady. Proponowana cena to 23 euro za tonę. Ponadto każdy właściciel nieużytków podmokłych może zakontraktować je na zbiór biomasy dzikiej i przekształcenie ich w uprawę energetyczną o wydajności 25 ton z hektara. Pobierz plik: Ois techniczny Centrum Ekoenergii.
Z innych naszych działań na rzecz stosowania energii odnawialnej, warto wymienić założenia projektowe dla potrzeb basenu w Zielonej Górze - wg naszej koncepcji mógłby on być ogrzewany i zaopatrywany w elektryczność przy zastosowaniu pięciu alternatywnych sposobów, w tym np. źródeł geotermalnych, czy kolektorów słonecznych. Pobierz plik: Opinia w sprawie basenu w Zielonej Górze.

Udzielamy również pomocy w zakresie odzyskania mienia zabużańskiego, zamianie go na nieużytki podmokłe i przekształceniu ich na uprawy energetyczne.

kontakt: Henryk Dębicki
tel. 0663 798 757, 068 324 3700

KONKURS HISTORYCZNY W 62 ROCZNICĘ USTANOWIENIA W SULECHOWIE POLSKIEJ ADMINISTRACJI CYWILNEJ

Na kilka tygodni przed kolejną rocznicą ustanowienia w Sulechowie polskiej administracji cywilnej ogłosiliśmy wśród młodzieży internetowy konkurs dotyczący historii miasta. W konkursie wzięło udział czterdziestu uczestników. Dziesięcioro z nich zostało laureatami. Wręczenie nagród (bonów książkowych) nastąpiło w czasie gminnych uroczystości 15 kwietnia pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego w Sulechowie. W uroczystych obchodach wzięła również udział delegacja naszego stowarzyszenia.
Lista laureatów: Anna Chodorowska, Paulina Król, Kamil Guzowski, Magdalena Stankowska, Marek Szlachetka, Marek Sokołowski, Milena Brzuska, Aleksander Stańkowski, Olga Stańkowska, Judyta Tasiemska.

Zobacz zdjęcia.

KONFERENCJA: GMINNA STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO - ZIMA 2007

Nasze stowarzyszenie współorganizowało konferencję - seminarium n. t. Gminna strategia rozwoju gospodarczego - zima 2007, która odbyła się 23 lutego 2007 r. w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, przy ul. Armii Krajowej 51.

Konferencja miała następujący przebieg:

- Referat wprowadzający "Co można i co trzeba zrobić by oddalić widmo zagłady ekologicznej i egzystencjalnej za 50 i więcej lat".

- Referat " SPÓJNOŚĆ OBSZARÓW TEMATYCZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY", który poruszał następującą tematykę: 1. Określenie obszarów wraz z charakterystyką celów. - Gospodarka przemysłowa i usługowa. - Gospodarka rolna. - Gospodarka energetyczna. - Gospodarka odpadami. - Programy pozyskania środków finansowych pomocowych UE. - Program wykorzystania miejscowych zasobów i możliwości. - Program zmniejszenia strukturalnego bezrobocia. 2. Określenie narzędzi realizacji celów. 3. Kreowanie struktur organizacyjnych dla realizacji w/w celów. 4. Budowa procedur postępowania prac realizacyjnych.

- Sesja panelowa - warsztaty.

- Praktyczne zajęcia z zakresu zbierania danych o zasobach i możliwości zagospodarowania lokalnego i w elektrowniach paliwa formowanego i biomasy.

- Przykłady praktycznych rozwiązań technicznych w dziedzinie energetyki odnawialnej i informacje małych firm polskich o sposobach zakładania i poszukiwania sfery działalności.

Zobacz zdjęcia.

OŚWIADCZENIE

W ostatnich tygodniach byłem adresatem zapytania, dlaczego Praworządny Sulechów nie chce się pogodzić z przegranymi wyborami i składa w sądzie protesty wyborcze. Ze swojej strony oświadczam:

Wynik wyborów, choć zaskakujący, musi być respektowany w ramach statystyki wynikającej z oddanych głosów. Statystyka ta jest jednak taka, że tylko setka głosów zdecydowała o tym, iż nie ma drugiej tury (gdyby burmistrz Odważny dostał sto dwa głosy mniej, byłaby druga tura wyborów). Jednocześnie było kilkakrotnie więcej głosów nieważnych. Moje intencje były takie, aby jedynie sprawdzić jeszcze raz, czy rzeczywiście ilość głosów nieważnych jest taka duża oraz czy klasyfikacja głosów ważnych i nieważnych była w każdym przypadku właściwa. Motywem takiego zamierzenia była przyjęta na świecie praktyka, że tam, gdzie przewaga jednego z kandydatów nad takim czy innym wynikiem wyborów jest znacznie mniejsza, niż ilość głosów nieważnych, liczenie głosów powtarza się. Sąd nie przychylił się do tej prośby nie dlatego, iż nie podziela tego stanowiska, lecz dlatego, że osobą wnoszącą o ponowne przeliczenie może być jedynie osoba, która zgłaszała listy wyborcze. Osoby tej nie było w tym czasie na miejscu, a z racji na upływający termin zgłoszeń zastrzeżeń wyborczych czynności tej podjąłem się ja wraz z obecnym prezesem, co sąd uznał za niewłaściwe proceduralnie.

Reasumując, prośba o ponowne przeliczenie głosów była z mojej strony umotywowana chęcią sprawdzenia proporcji ilości głosów nieważnych oraz głosów, które przeważyły na stronę rozstrzygnięcia wyborów w pierwszej turze. Jestem też świadom, że mają miejsce inne działania związane z urzędowaniem burmistrza oraz z wyborami, ale z racji na zakres swoich powinności środowiskowych oraz stan swojej wiedzy w działaniach tych nie uczestniczę. Nie zmienia to mojego poglądu, że właściwe służby winny zajmować się kontrolowaniem prawidłowości działań prowadzonych przez urzędników oraz osoby pełniące urząd z wyboru.

Marek Kuczyński
Prezes Honorowy

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

6 lutego 2007 roku w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Zebranie było okazją do przyjęcia nowych członków oraz uregulowania składek członkowskich. Przypominamy, że składka członkowska wynosi 1 zł miesięcznie, choć jest oczywiście możliwe wpłacanie wyższych składek doraźnych (nr naszego konta: 21 1500 1810 1218 1004 2779 0000). Członkowie zarządu przedstawili sprawozdanie z rocznej pracy Stowarzyszenia, w którym znalazły się m.in. takie pozycje jak: akcja i wydawnictwo "Pomnik z serc", konkurs strzelecki z okazji 3 Maja, konferencja gospodarcza, współudział w zorganizowaniu koncertu Arki Noego, wakacyjny rajd rowerowy dla młodzieży, upamiętnianie rocznic narodowych, konkurs historyczny i wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego, ogólnopolski turniej tenisowy, współorganizacja Dnia Papieskiego i koncertu Maleo Reggae Rockers. Omówiono również wyniki wyborów samorządowych 2006. Zebrani przedyskutowali plan działań na rok 2007. Wśród licznych propozycji znalazł się m.in. projekt wydawnictwa pod roboczym tytułem "Skąd nasz ród", które ma opisywać korzenie napływowej społeczność Sulechowa i okolic. Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej zebrani udzieli Zarządowi absolutorium. 


created by brombaak