środa, 23 października 2019      
INFORMACJE ARCHIWUM 2009 INFORMACJE ARCHIWUM 2009  

ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

13 grudnia 2009 r. pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego członkowie delegacji naszego stowarzyszenia złożyli wiązankę kwiatów oraz zapalili znicze (biały i czerwony), a pod nimi umieścili klepsydrę z listą osób zamordowanych przez komunistów w czasie stanu wojennego oraz bezpośrednio po nim. Odmówiono także Wieczny odpoczynek za ofiary komunistycznego bezprawia.

Zobacz zdjęcia.

PRZEMILCZANE LUDOBÓJSTWO

26 listopada gościł w Sulechowie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Były kapelan nowohuckiej Solidarności przyjechał do naszego miasta na zaproszenie Stowarzyszenia Praworządny Sulechów. Głównym celem był otwarte spotkanie, które odbyło się o godz. 15.00 w bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Zanim jednak do tego doszło, ksiądz Isakowicz-Zaleski spotkał się w południe z młodzieżą miejscowego Liceum Ogólnokształcącego, której przybliżył historię Kresów wschodnich II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej, mówiąc również o ludobójstwie dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach. Temat ten jest praktycznie pomijany w podręcznikach historii, toteż wykład zrobił na młodzieży duże wrażenie. Tematem głównego spotkania, na które mieszkańcy Sulechowa przyszli tak tłumnie, że musiano dostawiać krzesła, również było Przemilczane ludobójstwo na Kresach (tytuł ostatniej książki ks. Isakowicza-Zaleskiego). Prelegent mówił o drastycznych mordach, jakie nacjonaliści z Ukraińskiej Powstańczej Armii i SS Galizien dokonywali na całych polskich wsiach. Narrację uzupełniały zdjęcia, pokazywane z rzutnika. Ksiądz Isakowicz-Zaleski z ubolewaniem mówił także o dzisiejszej sytuacji na Ukrainie - władze tego kraju stawiają zbrodniarzom z UPA pomniki (m.in. Stepanowi Banderze), a rodzinom pomordowanych Polaków nie pozwalają na uczczenie ich pamięci. Jeśli nawet gdzieś w miejscu masakry udało się postawić krzyż, to nie można do niego przyczepić tabliczki z informacją o tym, kto i za co (za bycie Polakiem!) został w tym miejscu zamordowany. Prezydent Juszczenko honoruje zbrodniarzy, nadając im najwyższe odznaczenia państwowe, a polskie władze nie dość, że w ogóle przeciw temu nie protestują, to jeszcze blokują postawienie pomnika ofiar ludobójstwa, który miałby stanąć w ... Warszawie! Jak więc widać, nawet w Polsce - w imię politycznej poprawności - nie można godnie upamiętnić polskich ofiar ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów - podsumował ksiądz. Po części prelekcyjnej, nadszedł czas na dyskusję. Uczestnicy zadali księdzu Isakowiczowi-Zaleskiemu liczne pytania, które dotyczyły głównie tematu wykładu, ale też lustracji, polityki, jak i Kościoła. Po spotkaniu można było nabyć książki autorstwa księdza Tadeusza, z czego wielu obecnych skorzystało, a autor każdą zakupioną pozycję podpisywał. Warto dodać, że całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży książek ksiądz Isakowicz-Zaleski przeznacza na Fundację im. Brata Alberta, która zajmuje się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, a której ksiądz jest prezesem.

Zobacz zdjęcia.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z KS. ISAKOWICZEM - ZALESKIM

Nasze stowarzyszenie zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem - Zaleskim, które odbędzie się 26 listopada (czwartek) o godz. 15.00 w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie (ul. Armii Krajowej 48, budynek z czerwonej cegły). Tematem spotkania będzie "Przemilczane ludobójstwo na Kresach w czasie II Wojny Światowej". Ksiądz Tadeusz Isakowicz - Zaleski urodził się w 1956 r. w Krakowie. Jest duchownym katolickim dwóch obrządków - łacińskiego i ormiańskiego (jest duszpasterzem Ormian w południowej Polsce). W latach 80. był kapelanem nowohuckiej "Solidarności", za swoją działalność w tym czasie był kilkukrotnie pobity przez tzw. "nieznanych sprawców". Od lat angażuje się aktywnie w pomoc osobom niepełnosprawnym - jest prezesem Fundacji im. Brata Alberta, a w roku 2008 został odznaczony Nagrodą Lodołamacz Specjalny za pracę społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych. 3 maja 2006 r. uhonorowany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (wcześniej, w 1999 r. ks. Tadeusz odmówił przyjęcia Krzyża Kawalerskiego z rąk Aleksandra Kwaśniewskiego). Prowadzi autorską stronę internetową: www.isakowicz.pl. Ks. Isakowicz - Zaleski jest autorem licznych wierszy, które ukazywały się m.in. na łamach "Tygodnika Powszechnego", a następnie w tomikach poetyckich. Napisał także kilka książek, w tym wspomnienia ("Moje życie nielegalne"), jednak największy rezonans wywołała praca pt. "Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej", za którą otrzymał w 2007 r. prestiżową Nagrodę im. Józefa Mackiewicza. Ostatnią książką ks. Tadeusza jest wydane w ubiegłym roku "Przemilczane ludobójstwo na Kresach" - tej właśnie tematyki będzie w głównej mierze dotyczyło spotkanie w Sulechowie, jednak po zakończeniu prelekcji przewidziano również możliwość zadawania pytań dotyczących różnych spraw. Po spotkaniu będzie można nabyć książki autorstwa ks. Isakowicza - Zaleskiego. Serdecznie zapraszamy!

W 65 ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia o godzinie 17.00 w 65 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego delegacja naszego stowarzyszenia złożyła wiązankę biało - czerwonych kwiatów pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego.

Zobacz zdjęcia.

SULECHOWSKIE DWUDZIESTOLECIE

W środowy wieczór (17.06.2009) w sali kawiarnianej dawnego zboru kalwińskiego w Sulechowie odbyło się okolicznościowe spotkanie upamiętniające dwudziestą rocznicę zmian ustrojowych w Polsce. W słowie wstępnym gospodarz spotkania dr Marek Kuczyński podkreślił, że kluczowym momentem węzłowym zmian ustrojowych była pierwsza wizyta Jana Pawła II w naszej Ojczyźnie, wizyta która - jak i następne - przyczyniła się do zmiany "oblicza tej ziemi". To, co było potem, czyli "Solidarność" i rok 1989, to już tylko dalszy ciąg wydarzeń.

W referacie na temat makro-aspektów zmian ustrojowych dr Bogdan Biegalski rozważał kontekst zmagania się dwóch mocarstw - ZSRR oraz USA, a także ich kontynentalnych "satelit", zaś Bogusław Malicki przedstawił działania, jakie były prowadzone w latach osiemdziesiątych w Sulechowie. Wojewoda Lubuski Helena Hatka podkreśliła istotę koncentrowania się na wartościach. Zgodnie z przedmówcami stwierdziła, że nie cała praca jest już za nami i wezwała do dalszego zmagania się o budowanie relacji społecznych opartych na tradycyjnych wartościach.

W trakcie spotkania doszło do interesującej, a momentami nawet burzliwej dyskusji na temat tego, czym naprawdę jest demokracja i na ile można uważać, że obecnie mamy do czynienia z jej optymalną wersją. Jako obraz mankamentów współczesnej demokracji podano uwłaszczanie się elit kosztem tych, którzy kiedyś walczyli o wolność. Zwrócono też uwagę na pewne zagrożenia związane z dyktatem Unii Europejskiej oraz niektórych państw członkowskich: publiczna ewangelizacja jest w niektórych krajach już zakazana i podlega karze za obrażanie uczuć ateistów, zaś parady gejowskie nie tylko nie są zakazane, lecz uzyskują wsparcie strukturalne i ekonomiczne. To ważna uwaga w kontekście spotkania, które koncentrowało się na kwestii budowania wartości w relacjach społecznych. Stąd też za uzasadniony głos uznano wezwanie, by w dalszym ciągu podejmować inicjatywy promujące tradycyjne wartości chrześcijańskie.

Dziękując za zaangażowanie w pracę na rzecz wolnej Polski w latach osiemdziesiątych, wojewoda wręczyła listy uznania, w których skierowała indywidualne słowa do każdego adresata. Listy uznania otrzymali: Zygmunt Zamroziewicz, za kolportaż prasy niezależnej oraz organizację wydarzeń religijno-patriotycznych a także za udział w Ruchu Młodzieży Solidarnej; Przemysław Mikołajczyk za niezłomną postawę wobec propagandy przytłaczającej polską szkołę, Zenon Koziarski, Krzysztof Kropielnicki, Helena Pańczyszyn, Jan Samociak, Jerzy Witkowski, Julian Chudyka, Kazimierz Frankowski, Adam Kieryło, Andrzej Kieryło, Eugenia Płóciennik, Andrzej Holownia, Jan Kowalczyk, Genowefa Skałecka, Zdzisław Domagalski, Stanisław Kaczmar, Zbigniew Rymaszewski, Irena Kuczyńska i Edward Szyjka - za budowanie struktur "Solidarności". Za udział w Ruchu Młodzieży Solidarnej i młodzieńcze zaangażowanie podziękowanie otrzymał Bogdan Siemaszko.

Wojewoda podziękowała też osobom, które wskutek działalności opozycyjnej spotkały represje aparatu bezpieczeństwa - Bogusławowi Malickiemu, Mirosławowi Sobolewskiemu, Eugeniuszowi Derlatce, Markowi Kuczyńskiemu. Jednocześnie wyraziła pośmiertne uznanie dla zaangażowanych w działania niepodległościowe - wśród wspomnianych przez wojewodę i zebranych znaleźli się: Zbigniew Bantle, ks. Edward Koper, Paweł Wancerski i Zenon Lickindorf.

W trakcie spotkania wiele osób nie kryło wzruszenia. Większości z nich nikt dotąd nie podziękował, a przecież za swoją działalność wielu z nich straciło pracę, zdrowie czy zapłaciło inną cenę. Jednak konkluzją ze spotkania było podkreślenie, że o wartości wynikające z hasła "Bóg, Honor, Ojczyzna" trzeba się w dalszym ciągu zmagać i nie jest to pozbawione trudności.

Zobacz zdjęcia.

SULECHOWIANIN BOGUSŁAW MALICKI - ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA

4 czerwca br. odbyły się lubuskie obchody 20-tej rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Głównym wydarzeniem rocznicowym była uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Na sesji byli przedstawiciele wojewódzkich władz samorządowych i wojewoda lubuski Helena Hatka, władze Zielonej Góry, posłowie i senatorowie, radni Sejmiku, a także byli i obecni działacze Solidarności, opozycji oraz Ruchu Młodzieży Solidarnej. Punktem kulminacyjnym było wręczenie wyróżnień za zasługi dla naszego regionu.

Bogusław Malicki z Sulechowa (członek naszego stowarzyszenia), obok 11 innych osób z całego województwa, otrzymał "Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego". Krzysztof Szymański Przewodniczący Sejmiku i Marcin Jabłoński Marszałek Województwa Lubuskiego wręczyli odznaczenie przyznane przez Sejmik Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Sejmiku napisał do Bogusława Malickiego: "Poprzez włączenie do zaszczytnego grona "Zasłużonych dla Województwa Lubuskiego" Sejmik pragnie podziękować Panu w szczególności za działalność, dzięki której 4 czerwca 1989 roku Polacy mogli uczestniczyć w demokratycznych wyborach".

Bogusław Malicki jest autorem dokumentacji fotograficznej ważnych wydarzeń politycznych w woj. zielonogórskim. Po 13 XII 1981 kolportował niezależne wydawnictwa, m.in. "PWA", "KOS-a", "Obserwatora Wielkopolskiego", za co został zatrzymany i skazany. Współorganizator i uczestnik demonstracji oraz innych akcji protestacyjnych w Sulechowie, Gorzowie Wlkp., Poznaniu, Międzyrzeczu, Warszawie i Częstochowie. Współzałożyciel Ruchu Młodzieży Solidarnej w Sulechowie, współtwórca i redaktor pism RMS: "Biuletynu Informacyjnego RMS" i "RMS" - do 1998 prezes Stowarzyszenia.

Zobacz zdjęcia i dokumenty.

.

SPOTKANIE ZE STANISŁAWEM MICHALKIEWICZEM

Blisko trzy godziny trwało spotkanie z panem Stanisławem Michalkiewiczem, które odbyło się 27 maja w Sulechowskim Domu Kultury. Organizatorem spotkania ze znanym publicystą było nasze stowarzyszenie.

Tego majowego popołudnia w Sulechowie, kilkadziesiąt osób przybyło posłuchać wypowiedzi jednego z najciekawszych polskich komentatorów polityki. Stanisław Michalkewicz poświęcił swoje wystąpienie przyczynom nękającego świat kryzysu - co ciekawe, nie postrzega on go wyłącznie w aspekcie gospodarczym, ale także politycznym i moralnym. Trudno w krótkim tekście oddać głębię wypowiedzi, często przerywanej ciekawymi anegdotkami. Nadmienić jednak trzeba, że Michalkiewicz fundamentalną przyczynę kryzysu gospodarczego widzi w decyzji politycznej, jaką w latach 70-tych podjęły władze Stanów Zjednoczonych, rezygnując z oparcia swej waluty (będącej światową walutą rozliczeniową) o standard złota. Skutkowało to tym, że drukowany odtąd tzw. pieniądz fiducjarny nie miał żadnego konkretnego odniesienia do dóbr produkowanych przez gospodarkę i, zdaniem Michalkiewicza, dzisiaj ilość tego pieniądza znacznie przewyższa rzeczywistą ilość bogactwa produkowanego przez ludzkość. Jak to obrazowo ujął prelegent - o ile wcześniej każdy banknot oznaczał jakąś wartość w złocie złożonym w skarbcu Banku Rezerwy Federalnej, o tyle od tej chwili wartość tego banknotu opiera się tylko na zaufaniu, że jest on tyle właśnie wart, ile mówi drukujące go państwo... A to zaufanie często nie jest oparte o racjonalne przesłanki. Pan Stanisław określił tę politykę monetarną, prowadzoną powszechnie od kilkudziesięciu lat, jako "wypłukiwanie złota z powietrza".

Z kolei kryzys polityczny, jaki dotyka współczesną Polskę, zdaniem publicysty wynika w głównej mierze z tego, że państwo jest kierowane przez agenturę - zarówno wewnętrzną (w końcu mamy 7 służb, rekrutujących na swoje potrzeby agentów!), jak i zagraniczną (szczególnie skuteczna wydaje się być obecnie agentura niemiecka, ulokowana w znacznym stopniu w PO). Zdaniem Michalkiewicza, brak jest w dzisiejszej Polsce męża stanu, który potrafiłby realnie walczyć o polską rację stanu. Ostatnią taką charyzmatyczną postacią był kardynał Stefan Wyszyński.

Odnosząc się do przypadającej właśnie 20 rocznicy tzw. upadku komunizmu, Stanisław Michalkiewicz stwierdził, iż - wbrew temu co lansują media - nie był to wcale spontaniczny proces. Dowodził dobitnie, że już od 1985 roku władze USA i ZSRR negocjowały, jak technicznie rozwiązana zostanie kwestia wycofania się pokonanego (ZSRR) ze zdobytych terenów. Modelowym przykładem miała być właśnie Polska - "rezygnacja" z władzy partii komunistycznej miała nastąpić na określonych zasadach (uwłaszczenie nomenklatury, oddanie władzy "konstruktywnej" opozycji, a nie "ekstremie", brak lustracji i dekomunizacji, zasada "wy nie ruszacie naszych, a my waszych", co notabene złamał rząd PiS-u...). Fakt, że narody uwierzyły w to, że uczestniczą w spontanicznym procesie, a nie w zaaranżowanej inscenizacji, były prezes UPR (S. Michalkiewicz był nim w latach 1997-99) skomentował następująco: "Jak to w przypływie szczerości powiedział Mahatma Ghandi: >>Nic nie jest tak kosztowne, jak stworzenie wrażenia ubóstwa i prostoty.<< Otóż nic nie wymaga tak drobiazgowych przygotowań, jak stworzenie wrażenia naturalności i spontaniczności."

Po prelekcji gościa, przyszedł czas na pytania publiczności. Było ich tak wiele, że odpowiedzi na pytania i dyskusja trwały dłużej niż samo wystąpienie znakomitego publicysty. Na koniec, chętni mogli nabyć książki Pana Stanisława Michalkiewicza, który każdemu kupującemu wpisywał osobistą dedykację.

Zobacz zdjęcia.

DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ

W dniu 2 maja obchodzono Dzień Flagi Narodowej. W przygotowanej z tej okazji przez Gminę Sulechów uroczystości wzięli udział m.in. radni z Klubu Praworządny Sulechów: Stanisław Kaczmar, Tadeusz Łukasik i Przemysław Mikołajczyk. W trakcie obchodów wręczono studentom PWSZ w Sulechowie (absolwentom szkolenia wojskowego) okolicznościowe dyplomy. W związku z pomocą jednostki wojskowej w Sulechowie oraz Urzędu Miasta w organizowanym przez Uczelnię szkoleniu wojskowym, wyrazy wdzięczności wyraził również Rektor PWSZ w Sulechowie prof. Wiesław Miczulski - dyplomy z podziękowaniami w jego imieniu wręczył Dyrektor Biura Rektora Roman Bajor, który jest zarazem członkiem zarządu stowarzyszenia Praworządny Sulechów.

Zobacz zdjęcie.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ZE STANISŁAWEM MICHALKIEWICZEM

Zapraszamy na spotkanie ze znakomitym publicystą Stanisławem Michalkiewiczem. Spotkanie, którego tematem będzie bieżąca sytuacja polityczna, odbędzie się 27 maja br. o godz. 17.00 w sali nr 107 Sulechowskiego Domu Kultury.

Stanisław Michalkiewicz to jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich publicystów. Aktualnie publikuje m.in. w Najwyższym Czasie, Naszym Dzienniku i krakowskim Dzienniku Polskim. Wygłasza także felietony radiowe, m.in. w Radiu Maryja. Wcześniej pisywał także m.in. do Gazety Polskiej i wygłaszał felietony w Programie I Polskiego Radia. Prowadzi stronę internetową, na której zamieszcza większość swoich tekstów. Strona ta uzyskała tytuł Blogu Roku 2008 - w głosowaniu internautów (konkurs zorganizowany przez portal Onet). Michalkiewicz jest autorem licznych książek (m.in. Ulubiony ustrój Pana Boga, Polska ormowcem Europy). Cechy charakterystyczne jego publicystyki to cięta ironia, ale także dogłębna analiza zjawisk ukrytych pod powierzchnią bieżącej polityki.

Michalkiewicz to jednak nie tylko publicysta, ale także polityk. W latach 70-tych współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, w latach 80-tych prowadził podziemne wydawnictwo Kurs. W 1987 r. był współzałożycielem Ruchu Polityki Realnej, który w 1990 r. przekształcił się w partię Unia Polityki Realnej. W latach 1997-99 był prezesem UPR, nadal jest członkiem tej partii. Jest autorem projektu konstytucji, który przewidywał m.in. zakaz uchwalania deficytu budżetowego (nie wszedł pod obrady sejmu, gdyż uzyskał zbyt mało podpisów posłów - czyżby dlatego, że przewidywał znaczne zmniejszenie liczby posłów?), a także nowelizacji kodeksu karnego, która przewidywała przywrócenie kary śmierci za morderstwo z premedytacją.

Z wykształcenia Michalkiewicz jest prawnikiem. Wykłada na wyższych uczelniach, m.in. w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki. Regularnie jeździ po Polsce, spotykając się z czytelnikami i komentując wydarzenia polityczne. W zeszłym roku odbył podróż po Stanach Zjednoczonych - amerykańska Polonia tłumnie przychodziła na spotkania ze znakomitym publicystą.PODSUMOWANIE KONKURSU HISTORYCZNEGO

Na odpowiedzi na pytania konkursowe oczekiwaliśmy do 31 marca 2009 roku. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło 15 kwietnia 2009 roku na placu Biskupa Wilhelma Pluty, w czasie obchodów 64 rocznicy powołania polskiej administracji cywilnej w Sulechowie. Laureaci otrzymali z rąk Burmistrza Sulechowa okolicznościowe dyplomy i nagrody w postaci bonów książkowych ufundowanych przez nasze stowarzyszenie. Nagrodzeni zostali: Martyna Janas, Iga Klóskowska, Wiktor Lechki, Judyta Tasiemska, Karolina Wawrzynowicz oraz Magdalena Załęska. Serdecznie gratulujemy.
Zobacz zdjęcie.

OBCHODY 64 ROCZNICY USTANOWIENIA W SULECHOWIE POLSKIEJ ADMINISTRACJI CYWILNEJ

Podsumowanie naszego konkursu historycznego i wręczenie nagród nastąpi 15 kwietnia 2009 roku o godzinie 12.00 na placu Biskupa Wilhelma Pluty w czasie obchodów 64 rocznicy powołania polskiej admninistracji cywilnej w Sulechowie. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub elektroniczną. W dziale KONKURS zamieściliśmy odpowiedzi na pytania konkursowe.

KONKURS - W ROCZNICĘ USTANOWIENIA W SULECHOWIE POLSKIEJ ADMINISTRACJI CYWILNEJ

Zapraszamy młodzież z Sulechowa i okolic do wzięcia udziału w kolejnym konkursie historycznym. Tym razem dotyczy on dziejów naszego grodu. Konkurs związany jest ze zbliżającą się rocznicą przekazania władzy w Sulechowie w ręce polskiej administracji cywilnej. Szczegóły w dziale KONKURS.

ZOSTAW 1% PODATKU W GMINIE SULECHÓW

 


created by brombaak