czwartek, 27 lutego 2020      
INFORMACJE ARCHIWUM 2010 INFORMACJE ARCHIWUM 2010  

ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

13 grudnia nasze stowarzyszenie zamówiło Mszę św. w intencji wszystkich zabitych i represjonowanych przez władze komunistyczne, którzy dążyli do wolności w naszej Ojczyźnie. Następnie działacze stowarzyszenia i mieszkańcy złożyli pod pomnikiem na pl. Wilhelma Pluty biało-czerwone kwiaty i zapalili biało-czerwone znicze. Pamiętamy!

OŚWIADCZENIE PREZESA HONOROWEGO STOWARZYSZENIA PRAWORZĄDNY SULECHÓW W SPRAWIE ZAPRZEPASZCZENIA PRZEZ RADNYCH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI MOŻLIWOŚCI ZBUDOWANIA WIĘKSZOŚCIOWEJ KOALICJI PRAWICOWEJ W RADZIE MIEJSKIEJ W SULECHOWIE I PODJĘCIA PRZEZ NICH AKTYWNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ŚRODOWISK LEWICOWYCH


W wyniku wyborów do Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 21 XI 2010 wyłoniono Radę Miejską (21 radnych) z następującym rozkładem mandatów (kolejność wg uzyskanych głosów): Forum Samorządowe - 5 mandatów, Platforma Obywatelska - 5 mandatów, Sojusz Lewicy Demokratycznej - 3 mandaty, Praworządny Sulechów - 3 mandaty, Prawo i Sprawiedliwość - 3 mandaty (po przegrupowaniu jednego radnego z PS do PiS ten drugi klub posiadł 4 mandaty, a PS dwa), KWW Izabeli Wojewody - 2 mandaty.

Radni Praworządnego Sulechowa (2) oraz KWW Izabeli Wojewody (2) uformowali wspólny klub - Klub Radnych Prawicy (4 radnych). Zaistniała sytuacja umożliwiła stworzenie większościowej koalicji prawicowej: PO (5), PiS (4) oraz KRP (4). Możliwość ta nie została wykorzystana, gdyż radni PiS (Arleta Lubieniec, Leon Skrzypczak, Marek Retkiewicz, do których następnie dołączył Tadeusz Łukasik - radny ten uzyskał mandat z komitetu Praworządny Sulechów) postanowili nie prowadzić żadnych rozmów z innymi radnymi prawicy, lecz od razu zawarli porozumienie z komitetem SLD oraz Forum Samorządowym. Jak mi zakomunikował wybrany na radnego kandydat PiS na Burmistrza Sulechowa, nie przewidywano rozmów z komitetami prawicowymi, gdyż dla PiS lepszy jest współudział we władzy lewicowej, która ma atut w postaci burmistrza z lewicowego środowiska, niż trwanie w opozycji.

Działaczy ze środowisk lewicowych rozumiem w tym sensie, że wyznają oni odmienny światopogląd od mojego, prawicowego. Prawica swymi korzeniami czerpie z cywilizacji łacińskiej, a dominujący nurt polskiej lewicy genetycznie wywodzi się z systemu marksistowsko - leninowskiego. Pomimo tego sulechowskie PiS postanowiło wstąpić do wspólnego obozu władzy z lewicą, jednocześnie podejmując aktywne działania, by zmarginalizować środowisko prawicowe, szerzące w gminie od lat ideę praworządności, przejrzystości, budujące postawę obywatelską, a przede wszystkich ideę kształtowania młodzieży w duchu patriotycznym.

Wobec powyższego oświadczam, iż środowisko PiS nie jest już postrzegane przeze mnie jako partia prawicowa chcąca budować dobro wspólne na gruncie wartości, które sytuują władzę jako środek, a nie cel sam w sobie. W zaistniałej sytuacji partię tę postrzegam jako organizację zrzeszającą ludzi koniunkturalnych, którzy, w odróżnieniu od ludzi ideału, pójdą na każdy układ, by zapewnić sobie doraźne korzyści. Uogólnienie to wynika z faktu, że nie są mi znane działania partyjnych zwierzchników sulechowskich radnych PiS, którzy chcieliby zmienić spowodowany przez nich stan, korzystny dla lewicy a niekorzystny dla prawicy. Znam wielu wartościowych ludzi PiS, ale nie oni, jak wynika z faktów, podejmują kluczowe decyzje. Tracąc wiarygodność, PiS musi liczyć się z tym, że wyborcy nie będą już w tej formacji widzieć alternatywy wobec szkodliwych dla Polski układów. To zapewne zachęci wiele środowisk do podjęcia działań, by budować i wspierać rzeczywistą, a nie udawaną, prawicę w Rzeczypospolitej.

dr Marek Kuczyński
Prezes Honorowy
Stowarzyszenia Praworządny Sulechów

CZAS NA NOWĄ PARTIĘ?

Wizja "prawicowości" prawicowych partii zaczęła się rozpływać w momencie, kiedy to PO podpisała koalicje samorządowe z SLD. Spektakularnie oburzony PiS nie omieszkał wytykać tego występku jako co najmniej zdrady stanu i wzmacniania środowiska niebezpiecznego dla Polski. PiS, "jedynie słuszna prawica", z jakichś przyczyn wewnętrznie ewoluował i teraz robi to samo. Dla przykładu, w sulechowskiej Radzie Miejskiej radni PiS bez żadnych oporów zawiązali koalicję z SLD po to tylko, aby mieć udział we władzy, no i... stanowiskach. Czy może zostali wepchnięci do koalicji z SLD poprzez nieudane negocjacje z innymi klubami radnych? Ależ skąd, nawet nie rozmawiali z innymi klubami. Jasno i klarownie powiedzieli, że po prostu wybrali opcję, która gwarantuje im lepszy dostęp do uczestnictwa we władzy. Koniec, kropka.
W środowisku lokalnym mówią teraz, że było to wymierzone przeciw PO, bo PO zdradzała PiS wchodząc w układy z SLD. Logika jest zatem taka: PO jest zła, bo wchodziła w koalicje z SLD, więc zła PO musi zostać ukarana przez PiS. Jak? Poprzez usunięcie PO od uczestnictwa we władzy. Jak? A no tak, że teraz PiS jest razem z SLD, przeciw PO. Jest razem z SLD przeciw PO, aby ukarać PO, że była z SLD. Większej ściemy nigdy nie słyszałem. Nie żebym bronił PO, bo oni też z SLD rozmawiali, lecz dostali kosza.
Zjawisko opisane powyżej może mieć swoje szersze uzasadnienie. Zawierając wiosną tego roku z lewicą "koalicję medialną", liderzy PiS zasugerowali wszem i wobec, że tak naprawdę nie liczą się ideały i klarowność, lecz pragmatyka i skuteczny udział we władzy w danym obszarze. Wszystko to pokazuje, że PiS nie jest klarownym środowiskiem z prawicowym (i prawym) kręgosłupem. Jest tam wprawdzie wielu interesujących i wartościowych ludzi. Jednak nie oni, jak się zdaje, podejmują kluczowe decyzje. Może ci wartościowi ludzie powinni pomyśleć, czy nie realizowaliby się lepiej gdzieś indziej? Może czas na nową partię... A może warto wzmocnić Prawicę Rzeczypospolitej?

Marek Kuczyński

PS
Od lat prowadzimy w środowisku pracę organiczną i nadal będziemy to robić. Pozdrawiam wszystkich, którzy doceniają działalność Praworządnego Sulechowa, lecz, aby "nie dzielić prawicy", głosowali na PiS.

PODSUMOWANIE KONKURSU HISTORYCZNEGO - OD PIASTOWSKICH WOJÓW PO 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII

11 listopada w czasie gminnych obchodów Święta Niepodległości nagrodzeni zostali laureaci konkursu historycznego zorganizowanego przez nasze stowarzyszenie wspólnie z 5 Lubuskim Pułkiem Artylerii. Albumy "Zamek krzyżacki w Malborku" sponsorowane przez doktora Marka Kuczyńskiego wręczył on wspólnie z podpułkownikiem Jackiem Werą pełniącym obowiązki dowódcy 5 LPA. Nagrody zgodnie z kolejnością zajętych miejsc otrzymali: 1. Marcin Ruszkiewicz - Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie, 2. Albert Turkiewicz - Gimnazjum w Pomorsku, 3. Aleksandra Jurczak - Gimnazjum nr 3 w Sulechowie, 4. Magdalena Gitler - Gimnazjum nr 3 w Sulechowie, 5. Bartłomiej Walczak - Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie.
Zobacz fotografię.

MAREK JUREK W SULECHOWIE

Na zaproszenie naszego stowarzyszenia 10 listopada w murach Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej gościł były Marszałek Sejmu, lider Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek. Mówiąc na temat problematyki rodzinnej w samorządzie, zachęcał lokalne środowisko do zmagania się o wprowadzanie i realizację programów samorządowych wspierających polskie rodziny. Programy takie są niezbędne w rzeczywistości zaistniałej po wprowadzeniu przez PO faktycznie antyrodzinnej ustawy o tzw. "przemocy w rodzinie".
Przytaczając rzeczowe dane wykazał, że w statystycznej większości nie mamy do czynienia z przemocą w rodzinie, lecz z przemocą domową w realiach pozamałżeńskich. Chodzi np. o ludzi związanych z marginesem społecznym wynikającym z nałogów i nadużyć osób żyjących doraźnie lub dłużej w związkach pozamałżeńskich, np. konkubinatach. Klarownie wykazano, że celniejsze byłoby określenie "przemoc domowa" niż "przemoc w rodzinie". Jednak z racji na antyrodzinny charakter ww. ustawy, to istotne rozróżnienie jest w prawodawstwie pomijane, a w większości mediów przemilczane.
Na pytanie "co zrobić, aby nie przytłoczyła nas machina lewicowego relatywizmu", prelegent zwrócił uwagę na istotę wychowania w rodzinie, a także na pracę edukacyjną w ramach inicjatyw środowiskowych, choćby takich jak działalność Praworządnego Sulechowa. Gościa i uczestników spotkania przywitała prorektor uczelni doc. dr Izabela Wojewoda, która gratulowała organizatorom przedsięwzięcia (Stanisławowi Kaczmarowi i Przemysławowi Mikołajczykowi), gdyż, jak podkreśliła, nie często miasto nawiedzają tak znamienite osobistości. Prowadzący spotkanie Stanisław Kaczmar zapowiedział kolejne takie wydarzenia w ramach środowiskowej akcji budującej postawy obywatelskie.
Marszałek otrzymał od Prezesa Honorowego Stowarzyszenia dr Marka Kuczyńskiego książkę "Pomnik z Serc", którą Stowarzyszenie wydało w pierwszą rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca. Publikacja, którą stworzyły głównie dzieci i młodzież z regionu, została wówczas opatrzona m.in. listem ówczesnego Marszałka Sejmu Marka Jurka. Była to dodatkowa sposobność do podkreślenia wspólnego mianownika Marka Jurka i Praworządnego Sulechowa w kwestiach dotyczących zasadniczego znaczenia takich wartości jak rodzina i społeczeństwo obywatelskie.
Zobacz zdjęcia.

KONKURS HISTORYCZNY - OD PIASTOWSKICH WOJÓW PO 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII

26 października tego roku na terenie sulechowskiej jednostki wojskowej młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wzięła udział w konkursie historycznym. Organizatorami konkursu był 5 Lubuski Pułk Artylerii oraz nasze stowarzyszenie.
Zobacz zdjęcia.

W 26 ROCZNICĘ ZAMORDOWANIA KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI

W 26-tą rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, nasze stowarzyszenie zorganizowało 13. 10. 2010 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej seminarium na temat "Śmierć ks. Jerzego Popiełuszki początkiem końca dyktatury komunizmu w Polsce". Wykład wiodący wygłosił Zbigniew Branach, w czasach komunistycznych dziennikarz represjonowany za pisanie prawdy o reżimie, a w ostatnich latach autor książek na temat komunistycznych mordów dokonanych na księżach katolickich. Prelegent nakreślił wizerunek życia ks. Jerzego Popiełuszki, wypełnionego głoszeniem Ewangelii "bez ogródek" i represjami totalitarnego państwa płynącymi z tego powodu, prowadzącymi do okrutnego morderstwa, w którym w ramach akcji "rozwiązywania problemu Popiełuszki" dowodził kapitan Piotrowski, obecny redaktor antyklerykalnego pisma "Fakty i Mity". Zwrócono uwagę na fakt, że bezwzględny morderca jest dzisiaj jednym z członków redakcji pisma kształtującego światopogląd współczesnej antyklerykalnej lewicy.

Gospodarz sympozjum, dr Marek Kuczyński, przedstawił zarys działalności propagującej przesłania bł. ks. Jerzego Popiełuszki prowadzonej w latach osiemdziesiątych przez ś.p. ks. Edwarda Kopra oraz skupionej wokół niego grupy osób. Grupa ta organizowała msze św. za Ojczyznę, uczestniczyła w całodobowych dyżurach chroniących grób ks. Jerzego przed SB-ckim wandalizmem, kolportowała wydawnictwa poświęcone m.in. ks. Jerzemu, a także w dniu Wszystkich Świętych upamiętniała jego osobę poprzez symboliczne kompozycje na sulechowskim cmentarzu, niszczone potem przez Służbę Bezpieczeństwa. Podkreślono, iż przywódcą tamtych działań był ówczesny prezes opozycyjnego Ruchu Młodzieży Solidarnej Bogusław Malicki, represjonowany oraz bity podczas zatrzymań przez SB. Za tą działalność otrzymał gromkie brawa od licznie zebranych uczestników sympozjum.

Nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, obecna na spotkaniu wojewoda lubuski Helena Hatka podkreśliła istotę pamięci, która nie jest zemstą, jak też i konieczności budowania w oparciu o wartości, o które środowiska opozycyjne, również sulechowskie, zmagały się w epoce totalitarnego komunizmu. Mocno podkreśliła potrzebę budowania mostów między różniącymi się od siebie środowiskami, które powinny być wsparte na wspólnych wartościach, jakie są dziedzictwem przesłania Błogosławionego.

W ramach toczącej się żywej dyskusji, częstokroć podejmowano temat związany z istotą edukacji patriotycznej młodego pokolenia. Zebrani na sympozjum studenci mieli zatem sposobność do zanurzenia się w refleksji nad tym, co dla starszych jest oczywiste. Wiceprezes Stowarzyszenia Stanisław Kaczmar zwrócił uwagę na istotę powrotu do korzeni, jakimi są wartości chrześcijańskie - w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Na koniec uczestnicy mieli sposobność nabycia publikacji z autografem autora książek Zbigniewa Branacha.
Zobacz zdjęcia ze spotkania.

W 66 ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia 2010 roku o godzinie 17.00 delegacja naszego stowarzyszenia pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego oddała w Sulechowie hołd Powstańcom Warszawskim, którzy 66 lat temu przy cynicznej bezczynności wojsk sowieckich stanęli do nierównej walki z niemieckim okupantem. Pamiętamy! Cześć Ich pamięci!

WYCIECZKA EDUKACYJNA - PODSUMOWANIE KONKURSU Z OKAZJI 600-LECIA ZWYCIĘSTWA POD GRUNWALDEM

Wiktor Lechki, Aleksandra Jurczak i Karolina Korzyb - laureaci naszego konkursu historycznego z okazji 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem - w nagrodę wzięli udział w dniach 29 - 30 czerwca w wycieczce zorganizowanej przez nasze stowarzyszenie. Program wycieczki był bardzo obfity. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy zamek krzyżacki w Malborku, a po przyjeździe do Gdańska odbyliśmy rejs po Porcie Gdańskim oraz spacerowaliśmy wieczorem po starym mieście. Drugiego dnia byliśmy m.in. w budynku Poczty Polskiej w Gdańsku, w kościele św. Brygidy, w Bazylice Mariackiej, na Długim Targu oraz na Dworze Artusa. W dalszej części wycieczki wysłuchaliśmy koncertu organowego w Katedrze Oliwskiej, spacerowaliśmy na molo i po plaży w Sopocie. Finałem były odwiedziny w porcie w Gdyni i zwiedzanie okrętu - muzeum ORP Błyskawica. Niniejszym - w imieniu własnym oraz w imieniu uczestników - serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie edukacyjne, a są nimi: Kancelaria Notarialna Dariusza Tracza oraz PUW EKO - BUD.
Zobacz zdjęcia.

KONKURS HISTORYCZNY Z OKAZJI 600-LECIA ZWYCIĘSTWA POD GRUNWALDEM

19 czerwca w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie odbył się II etap konkursu historycznego zorganizowanego przez nasze stowarzyszenie z okazji 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem. Zakres faktograficzny i chronologiczny konkursu obejmował głównie lata 1190 - 1525 (a więc czasy od powstania zakonu krzyżackiego aż po jego sekularyzację w Prusach), a także kwestie związane z problemem krzyżackim w kulturze polskiej na przestrzeni dziejów. W pierwszym etapie, który przeprowadzony został w sulechowskich gimnazjach i miał na celu wyłonienie finalistów, udział wzięło kilkudziesięciu uczniów. Do testu finałowego zakwalifikowało się ośmioro uczestników. W jego wyniku ustalono następującą kolejność: Wiktor Lechki, Aleksandra Jurczak, Karolina Korzyb, Paweł Borkowski, Katarzyna Jasiewicz, Judyta Tasiemska, Anna Broda i Paweł Patalas. Pierwsza trójka w nagrodę pojedzie niebawem na wycieczkę do Malborka i Trójmiasta.
Zobacz zdjęcia.

PODSUMOWANIE KONKURSU HISTORYCZNEGO

24 kwietnia podsumowaliśmy konkurs historyczny związany z 65 rocznicą ustanowienia w Sulechowie polskiej administracji cywilnej. Laureaci - Karolina Wawrzynowicz, Bartłomiej Czuliński, Mikołaj Kozłowski, Iga Klóskowska, Martyna Janas, Malwina Janas, Dominika Kontorska, Ewa Naumowicz, Piotr Lewkowicz - otrzymali bony książkowe.
Zobacz zdjęcia.

MODLIMY SIĘ ZA WSZYSTKIE OFIARY KATASTROFY POD SMOLEŃSKIEM:
ŚWIEĆ PANIE NAD ICH DUSZAMI.
ŁĄCZYMY SIĘ W BÓLU Z ICH BLISKIMI.
BOŻE MIEJ W OPIECE NASZĄ OJCZYZNĘ


źródło:http://www.prezydent.pl/
(foto B. Malicki)Sulechów 13.04.2010 Pomnik Chwały Oręża Polskiego. (foto P. Kutrowski)Sulechów 13.04.2010 Pomnik Chwały Oręża Polskiego, delegacja stowarzyszenia złożyła kwiaty w czasie obchodów upamiętniających ofiary Katynia oraz zabitych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. (foto J. Malicka)Sulechów 18.04.2010 Pomnik Chwały Oręża Polskiego, w dniu pogrzebu Prezydenta RP grupa mieszkańców miasta spontanicznie spotkała się aby zapalić znicze i odmówić modlitwę za dusze osób, które zginęły 10 kwietnia pod Smoleńskiem.

WIELKANOCNE ŻYCZENIA

WALNE ZGROMADZENIE

5 lutego 2010 roku w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie odbyło się Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Praworządny Sulechów. W związku z upływającą kadencją zarządu oraz komisji rewizyjnej wybrano nowe składy tych organów. Skład zarządu przedstawia się następująco: Przemysław Mikołajczyk - prezes, Stanisław Kaczmar - wiceprezes, Paweł Kutrowski - sekretarz, Jacek Wykręt - członek zarządu do spraw finansowych, Zdzisław Domagalski - członek zarządu. W komisji rewizyjnej zasiedli: Romuald Furs - przewodniczący, Roman Bajor - zastępca przewodniczącego, Ryszard Rekowski - sekretarz. Wysokość składki członkowskiej począwszy od 1 stycznia 2010 roku ustalono na 20 zł za rok.

POLSKO - UKRAIŃSKIE POJEDNANIE - TAK, GLORYFIKACJA ZBRODNIARZY - NIE!

5 lutego, o godz. 15.00 delegacja stowarzyszenia spotkała się pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego na placu bp-a Wilhelma Pluty, aby zapalić znicze w intencji Polaków pomordowanych na Kresach przez OUN-UPA. Nasz udział był fragmentem większej akcji, która miała tego dnia miejsce w wielu miastach Polski. Inicjatorem wydarzenia były środowiska kresowe, z ks. Isakowiczem - Zaleskim na czele. Był to również element protestu przeciwko gloryfikacji UPA i Stepana Bandery przez odchodzącego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę. Nie ma w Sulechowie stosownego miejsca, upamiętniającego pomordowanych przez UPA Polaków, spotkaliśmy się w więc w tradycyjnym punckcie wszelkich patriotycznych uroczystości - pod ww. pomnikiem.
Zobacz zdjęcia. 


created by brombaak