czwartek, 27 lutego 2020      
INFORMACJE ARCHIWUM 2011 INFORMACJE ARCHIWUM 2011  

XXX ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

13 grudnia w XXX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie odprawiona została Msza św. w intencji ofiar reżimu komunistycznego. Po liturgii udaliśmy się pod pomnik Chwały Oręża Polskiego, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.


Zobacz fotografię.Klepsydra rozpowszechniana przez Ruch Młodzieży Solidarnej w Sulechowie w latach 80-tych (ze zbiorów B. Malickiego).

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

W ramach obchodów Święta Niepodległości finansowo i organizacyjnie wsparliśmy Przegląd Pieśni Patriotycznych. Pomysłodawcą był Pan Stanisław Walner reprezentujący Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Sulechowie. W akcję zaangażował się dr Marek Kuczyński (prezes POAK w tejże parafii św. Stanisława i honorowy prezes naszego stowarzyszenia). W rezultacie pracy wielu osób 12 listopada w sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury przy pełnej widowni odbył się wspaniały koncert, w którym wystąpiło kilkunastu wykonawców z województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Swoją obecnością zaszczycili ks. bp Adam Dyczkowski, ks. proboszcz Janusz Mikołajewicz, burmistrz Sulechowa Roma Rakowski oraz prezes diecezjalnej Akcji Katolickiej Pani Urszula Furtak.

Zobacz zdjęcia.

ROCZNICA SOWIECKIEJ AGRESJI NA POLSKĘ

17 września w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża odprawiona została Msza św. za poległych w obronie Ojczyzny. Intencję zamówiło nasze stowarzyszenie Po liturgii pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

W GODZINĘ "W" 67 LAT PÓŹNIEJ

1 sierpnia o godzinie 17 delegacja zarządu stowarzyszenia uczciła pamięć walczących o niepodległość Rzeczypospolitej, którzy w 1944 roku w tragicznym położeniu - opisanym słowami poety: Czekamy ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci - rozpoczęli Powstanie Warszawskie.

Zobacz fotografię.

SPOTKANIE Z JANUSZEM KORWIN - MIKKE

3 czerwca w Sulechowskim Domu Kultury zorganizowaliśmy spotkanie z Januszem Korwin - Mikke. Była to kontynuacja cyklu spotkań, na które od kilku lat zapraszamy ciekawych ludzi wspierających wartości cywilizacji łacińskiej. Nasz gość opisywał postępujący kryzys, który dotyka społeczeństwo Europy. Kryzys, który przejawia się nie tylko w sferze ekonomicznej (JKM jest przeciwnikiem socjalizmu i zwolennikiem liberalizmu gospodarczego), lecz także kulturowej. JKM stwierdził, że "państwo zabrało nam dzieci". Argumentował to faktem poważnego ograniczenia praw rodzicielskich. Pesymistycznie przedstawił perspektywy dla Europy. Słabość starego kontynentu (np. propagowanie homoseksualizmu) zestawił z demograficzną prężnością islamu. Krytycznie odniósł się do postaw obecnych polskich elit politycznych. Apelował o wspieranie zwolenników wolnego rynku i konserwatyzmu obyczajowego. Po spotkaniu można było nabyć książki autorstwa JKM.

Zobacz fotografie.

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

2 czerwca wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie oraz Sulechowskim Domem Kultury zorganizowaliśmy wykład połączony z wystawą dotyczący Żołnierzy Wyklętych. Do Biblioteki Uczelnianej PWSZ przybył jeden z autorów albumu Brygady "Łupaszki" 1943 - 1952, warszawski historyk dr Tomasz Łabuszewski. Prelegent przedstawił legendarną postać mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" i jego walkę z okupantem niemieckim i sowieckim. Podkreślił, że wbrew komunistycznej propagandzie Żołnierze Wyklęci nie pochodzili głównie z tzw. warstw reakcyjnych: ziemiaństwa, czy burżuazji, lecz przede wszystkim rekrutowali się z chłopstwa i małomiasteczkowej inteligencji. Porównał ich do Polskiej Wandei (w końcu XVIII stulecia Wandea była głównym obszarem oporu katolickiego chłopstwa przeciwko rewolucji francuskiej). Dr Łabuszewski przypomniał o związkach Sulechowa z Łupaszką. Otóż w naszym mieście osiadł łącznik mjr. Szendzielarza - Wacław Beynar - skazany na karę śmierci, a później warunkowo zwolniony z komunistycznego więzienia. Prelegent wspomniał, że tacy ludzie jak Wacław Beynar oraz ich rodziny byli inwigilowani w czasach PRL-u przez komunistyczne służby specjalne aż do końca lat 80-tych XX wieku. Wykładu licznie wysłuchali uczniowie sulechowskich szkół średnich oraz studenci PWSZ. Zobacz fotografie.

Po spotkaniu zaprezentowano film z cyklu Archiwum IPN "Łupaszka".
Zobacz fotografie.

Tego samego dnia w Izbie Regionalnej Sulechowskiego Zamku miało miejsce otwarcie wystawy "Zaplute karły reakcji" - polskie podziemie niepodległościowe 1944 - 1956. Słowo wstępne wygłosiła dr Agnieszka Łuczak - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Poznaniu. Na temat wystawy w materiałach IPN możemy przeczytać: "Wystawa przedstawia wiele aspektów dziejów podziemia niepodległościowego w latach 1944-1956. Użyte w tytule sformułowanie "zaplute karły reakcji" to pogardliwe określenie ludzi podziemia upowszechniane przez propagandę komunistyczną, mające doprowadzić do zohydzenia ich pamięci. Zderzenia tego propagandowego hasła z prezentowanym na panelach wystawienniczych materiałem dodatkowo podkreśla dramat ludzi, którzy podjęli decyzję dalszej walki podziemnej." Do odwiedzenia wystawy szczególnie zaproszeni zostali uczniowie sulechowskich gimnazjów i szkół średnich. Zobacz zdjęcia z wystawy.

Zobacz opis na stronie IPN.

WIELKANOCNE ŻYCZENIA

W I ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

11 kwietnia 2011 roku o godzinie 18.30 w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie odprawiona została Msza Św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Intencję zamówiło nasze stowarzyszenie.

WALNE ZGROMADZENIE

28 marca 2011 roku w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Praworządny Sulechów. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za rok 2010. Na wakujące stanowisko w zarządzie wybrano Panią Anicetę Nawrocką - Kociubińską, a skład komisji rewizyjnej uzupełnił Pan Bogusław Gerke.

RONDO IM. KS. EDWARDA KOPRA

15 marca tego roku Rada Miejska w Sulechowie podjęła uchwałę w sprawie nadania rondu u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Kruszyna, Odrzańska, Piaskowa nazwy "Rondo im. Ks. Edwarda Kopra". Wspomniana uchwała była wynikiem inicjatywy obywatelskiej, którą zainicjowali i aktywnie się w nią włączyli działacze zarówno naszego stowarzyszenia jak i Akcji Katolickiej: Marek Kuczyński, Agnieszka i Marek Wałukiewiczowie, Przemysław Mikołajczyk. Ś.p. Ksiądz Edward Koper w latach 1980 - 2007 był pierwszym proboszczem parafii p.w. Św. Stanisława Kostki. W pamięci parafian zapisał się zwłaszcza swoją postawą w czasach panowania reżimu komunistycznego. Miedzy innymi odprawiał wtedy Msze św. za Ojczyznę, które oprócz wyrażania wiary były okazją do manifestacji pragnień i dążeń do odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości.

APEL W SPRAWIE BUDOWY TRASY S 3

Z inicjatywy radnych Praworządnego Sulechowa wchodzących w skład Klubu Radnych Prawicy Rada Miejska w Sulechowie jednogłośnie wystosowała apel następującej treści:

Apel Rady Miejskiej w Sulechowie do Prezesa Rady Ministrów


W ostatnim czasie zagrożona była realizacja budowy drogi ekspresowej łączącej dwie lubuskie stolice - Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski. Informacje takie przyjmujemy z głębokim niepokojem, gdyż zaniechanie lub odłożenie w czasie budowy drogi S3 w znacznym stopniu prowadziłoby do marginalizacji naszego regionu w obszarze działalności gospodarczej i turystycznej, jak też w wielu innych obszarach, Niezwłoczna kontynuacja realizacji całego projektu jest konieczna nie tylko ze względu na dobro społeczności naszej gminy czy województwa, ale również ze względu na rozwój gospodarczy kraju. Arteria S3 zaplanowana została jako trakt łączący północ Europy z południem, a planowana budowa gazopoortu w województwie zachodniopomorskim, tym bardziej domaga się sensownej infrastruktury transportowej. Odstąpienie bądź opóźnienie realizacji budowy drogi ekspresowej byłoby działaniem godzącym w gospodarcze i społeczne dobro naszego kraju. Rada Miejska w Sulechowie apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o niezwłoczną kontynuację rozpoczętych prac związanych z tą jakże uzasadnioną inwestycją. 


created by brombaak