czwartek, 27 lutego 2020      
INFORMACJE ARCHIWUM 2012 INFORMACJE ARCHIWUM 2012  

PODSUMOWANIE KONKURSU "POLSKIE SYMBOLE NARODOWE"

10 listopada w sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu historycznego "Polskie symbole narodowe", który wśród uczniów gimnazjów z terenu Gminy Sulechów zorganizowało nasze stowarzyszenie. W konkursie udział wzięło 28 gimnazjalistów. Laureatami zostali: I miejsce ex aequo Karolina Bukowska i Jan Nowakowski (Gimnazjum nr 3 w Sulechowie), II miejsce Piotr Gulewski, III miejsce Natalia Podłaszczyk (oboje z Gimnazjum nr 2 w Sulechowie). Serdecznie gratulujemy.

Zobacz zdjęcia.

II PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

W ramach obchodów Święta Niepodległości ponownie wsparliśmy - tym razem już II edycję - Przegląd Pieśni Patriotycznych. Organizatorem wydarzenia był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Sulechowie wsparty przez Sulechowski Dom Kultury i Gminę Sulechów. W akcję mocno zaangażował się dr Marek Kuczyński (prezes POAK w tejże parafii św. Stanisława i honorowy prezes naszego stowarzyszenia) oraz inni nasi członkowie. Dzięki temu 10 listopada w sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury przy pełnej widowni odbył się wspaniały koncert, w którym wystąpiło kilkunastu wykonawców - zarówno chórów i wokalistów indywidualnych.

Zobacz zdjęcie.

ROCZNICA SOWIECKIEJ AGRESJI NA POLSKĘ

W poniedziałek, 17 września o godz. 18:30 w sulechowskim kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. w 73 rocznicę sowieckiej agresji na Polskę odprawiona została Msza. św. w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie. Intencję zamówiło nasze stowarzyszenie. Po Mszy zebrani udali się pod Pomnik Chwały Oręża Polskiego, pod którym złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Tło sowieckiej agresji krótko nakreśił prezes Przemysław Mikołajczyk, słowo zabrał również wiceprezes Stanisław Kaczmar, który nakreślił obecną sytuację dotyczącą kwestii działań związanych z podtrzymywaniem patriotyzmu.

Zobacz fotografie.

W ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Tradycyjnie, 1 sierpnia o godzinie 17 - w godzinie "W" - delegacja stowarzyszenia uczciła pamięć walczących o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w 1944 roku w tragicznym położeniu - opisanym słowami poety: Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu, morderco krwawy tłumu naszych braci,czekamy ciebie, nie żeby zapłacić, lecz chlebem witać na rodzinnym progu - rozpoczęli Powstanie Warszawskie.

Zobacz fotografie.

W II ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

11 kwietnia 2012 roku o godzinie 18.30 w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie odprawiona została Msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Intencję zamówiło nasze stowarzyszenie. Po nabożeństwie udaliśmy się pod pomnik Chwały Oręża Polskiego, aby złożyć kwiaty.

WIELKANOCNE ŻYCZENIAAPEL W SPRAWIE TELEWIZJI "TRWAM"

Klub Radnych Prawicy, w skład którego wchodzą członkowie naszego stowarzyszenia - Marek Kuczyński, Stanisław Kaczmar oraz Roman Bajor - był inicjatorem wystosowania apelu przez Radę Miejską w Sulechowie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o następującej treści:

Radni Rady Miejskiej w Sulechowie zebrani na sesji w dniu 20 marca 2012 r. wyrażają niezrozumienie wobec nie przyznania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji miejsca dla Telewizji Trwam na platformie cyfrowej umożliwiającej emisję sygnału w nowej technologii. Reprezentując różne światopoglądy i różne podejścia do polityki medialnej Telewizji Trwam, uznajemy prawo tej telewizji do równego traktowania przez organy administracji państwowej. Wydając odmowną decyzję, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie podała rzeczowego uzasadnienia, zaś Telewizja Trwam spełnia wszystkie kryteria związane z ewentualnym zafunkcjonowaniem na rynku medialnym nowej generacji. W związku z powyższym, apelujemy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zrewidowanie swojej decyzji i o wydanie koncesji na rozpowszechnianie cyfrowe na pierwszym multipleksie Telewizji Trwam.

ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE

W piątek 9 marca 2012 roku odbyło się walne zebranie członków naszego stowarzyszenia. Zgromadzeni udzielili zarządowi absolutorium za poprzedni rok działalności. Sprawozdanie ogólne przedstawił prezes Przemysław Mikołajczyk, sprawozdanie finansowe zaprezentował Jacek Wykręt, a Stanisław Kaczmar i Marek Kuczyński przedstawili swoją działalność w Radzie Miejskiej w Sulechowie. W dalszej części spotkania zebrani dyskutowali nad sprawami związanymi z planami działań stowarzyszenia na rok 2012. 


created by brombaak