czwartek, 27 lutego 2020      
INFORMACJE ARCHIWUM 2014 INFORMACJE ARCHIWUM 2014  

Z PRAC KLUBU RADNYCH PRAWORZĄDNY SULECHÓW - GRUDZIEŃ

30 XII odbyła się ostatnia w bieżącym roku sesja Rady Miejskiej w Sulechowie. Poruszono wiele tematów, w tym kwestię budżetu na rok 2015, który był właśnie głosowany.
Najwięcej emocji wzbudziły autopoprawki burmistrza, bowiem dotyczyły one m. in. zmniejszenia wydatków gminnych na kluby sportowe, których przedstawiciele bardzo licznie zgromadzili się w sali sesyjnej sulechowskiego ratusza. Radny Marek Kuczyński zaproponował kompromis, czyli ustalenie kwoty, która z jednej strony przyniosłaby oszczędności, z drugiej zaś pozwoliłaby dalej funkcjonować klubom sportowym. Kompromis został zawarty, lecz jego rozmiary w różnym stopniu uzyskały akceptację radnych.
W ramach interpelacji, radny Zbigniew Kaczmar zapytał, co dzieje się z kostką brukową po remoncie ul. Żeromskiego. Zaznaczył, że ma ona pokaźną wartość i Gmina może ją spożytkować. W odpowiedzi burmistrz Ignacy Odważny poinformował, iż część materiału została wykorzystana na budowę m.in. przystanków autobusowych, a pozostała część jest zabezpieczona do późniejszego wykorzystania. Radny Krzysztof Kluczyński ponowił prośbę o zbudowanie wiaty przystankowej nieopodal miejscowości Dębinki, gdzie obecnie jest jedynie znak przystankowy. Burmistrz zapowiedział załatwienie sprawy.
Radny Łukasz Bartoszewicz zwrócił uwagę na problem strefy płatnego parkowania w centrum miasta - bardzo wielu kierowców parkuje w nieodpłatnych miejscach, m. in. na ulicy Handlowej, w podwórzach należących do wspólnot mieszkaniowych, co powoduje utrudnienia dla mieszkańców miejscowych budynków.
Z kolei radny Sebastian Różycki poruszył temat bezpiecznego ruchu przy wyjeździe z parkingu przy budynku nr 3 Zespołu Szkół na ul. Piaskowej. Zaproponował dwa możliwe rozwiązania: nakaz skrętu w prawo do ul. Kwiatowej tuż przy wyjeździe z parkingu lub nakaz skrętu w prawo z dojazdu do ul. Piaskowej. Sprawą zajmie się stosowna komisja Rady. Zajmie się ona też interpelacją radnego Marka Kuczyńskiego, który zaproponował jednokierunkowy ruch na ul. Klonowej.
Odnosząc się jeszcze do dyskusji nad budżetem, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kaczmar wyraził pogląd, iż niedobrze się stało, że budżet na rok 2015 został "skrojony" pod potrzeby byłego burmistrza. Powinien on być - dodał - ułożony dla potrzeb mieszkańców a nie jednej osoby czy środowiska. Z okazji Nowego Roku, wszystkim klubom życzył udanej współpracy na rzecz dobra mieszkańców Gminy.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 - RADNI WYBRANI Z LIST KOMITETU WYBORCZEGO PRAWORZĄDNY SULECHÓW


Serdecznie dziękuję Państwu za obdarzenie naszych kandydatów zaufaniem. Wierzę, że nie zawiodą go, a dzięki wytężonej i odpowiedzialnej pracy w Radzie Miejskiej dowiodą, że hasła wyborcze nie są jedynie ładnie zredagowanymi słowami, lecz konkretnym programem do rzeczywistej realizacji.
Stowarzyszenie Praworządny Sulechów - bez względu na rytm kampanii wyborczych - działa nieprzerwanie od kilkunastu lat, systematycznie podejmując inicjatywy na rzecz Mieszkańców Gminy Sulechów. Samorząd jest dla nas jedynie środkiem, celem jest człowiek!

Przemysław Mikołajczyk

33 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

Nasze stowarzyszenie zorganizowało obchody 33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
13 grudnia 2014 o godz. 18.30 w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie odprawiona została Msza św. w intencji ofiar systemu komunistycznego. Po nabożeństwie złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego na pl. Biskupa Wilhelma Pluty.

ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE Z KANDYDATAMI KOMITETU WYBORCZEGO PRAWORZĄDNY SULECHÓW

9 listopada w Kawiarni Delicjusz odbyło się spotkanie z naszym kandydatem na Burmistrza Sulechowa - Panem Stanisławem Kaczmarem oraz kandydatami do Rady Miejskiej w Sulechowie. Na prezentację naszego progarmu wyborczego przybyło kilkudziesięciu mieszkańców Gminy.

SPOTKANIE Z MARZENĄ NYKIEL

W niedzielę 12 października tego roku w sali widowiskowej SDK odbyło się spotkanie z autorką książki "Pułapka gender" - Panią Marzeną Nykiel. Autorka jest publicystką tygodnika "wSieci", portalu wPolityce.pl,"Głosu Katolickiego", wcześniej "Uważam Rze". Została nagrodzona Tulipanami Narodowego Dnia Życia za rzetelne przedstawianie szeroko rozumianej problematyki rodzinnej.
Autorka podjęła się próby nakreślenia wielowymiarowej strategii ideologii gender, wierząc że pozwoli to uświadomić czytelnikom, o co toczy się cała walka i co możemy w niej stracić. Argumentując swoje rozważania twierdzi, iż wciąż mamy szansę zatrzymać tę ideologiczną falę, jeśli tylko zrozumiemy, że stoimy w obliczu cywilizacyjnej wojny.
Dziennikarka powołała się na amerykańskiego analityka rewolucji kulturowej Michael Jones'a, który zdecydowanie przestrzega Polaków przed genderową pułapką, w jakiej pogrąża się Zachód. Jones zaleca, by uważnie przyjrzeć się politykom i organizacjom dążącym do zliberalizowania prawa na rzecz homoseksualistów i wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół.
Publicystka uważa, że w sporze o gender nie chodzi o równy podział obowiązków domowych, czy parytetowe zatrudnienie kobiet. Chodzi o fundament naszej tożsamości, o to, kim będziemy, jaką przyszłość zgotujemy naszym dzieciom.
Po spotkaniu - dyskutując przy kawie i herbacie - można było nabyć wspomnainą książkę i otrzymać dedykację od autorki.
Zobacz fotografie ze spotkania.

ONI SZLI SZARYMI SZEREGAMI

28 września w sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury odbyła się projekcja filmu "Oni szli szarymi szeregami". Obraz opowiadał o konspiracyjnej historii Związku Harcerstwa Polskiego działającego w okresie okupacji pod kryptonimem "Szare Szeregi". W fabularyzowanym filmie Mariusza Malca głos zabierali uczestnicy tamtych wydarzeń - członkowie "Zawiszy", "Bojowych Szkół" i "Grup Szturmowych" - biorący udział w akcjach polskiego podziemia niepodległościowego. Film przypomniał również bohaterów "Kamieni na szaniec" - Zośkę, Rudego i Alka.

Projekcja odbyła się dzięki współpracy z Fundacją Filmową Armii Krajowej.

Po filmie w kawiarni Delicjusz odbyła się dyskusja na temat aktualnego znaczenia takich wartości jak autorytet i patriotyzm. Zebrani odnieśli się również do obecnej sytuacji w Polsce. Podkreślali potrzebę stworzenia - i to już na poziomie lokalnym - odpowiednich warunków w celu zapewnienia młodym ludziom szansy realizacji, bez konieczności emigrowania z naszego kraju.
Zobacz fotografie.

OBCHODY XXV-LECIA ZWYCIĘSTWA SOLIDARNOŚCI I NARODZIN WOLNOŚCI

17 czerwca tego roku nasze stowarzyszenie zorganizowało spotkanie w kawiarni "Delicjusz" w gronie kilkudziesięciu osób, które przed ćwierćwieczem wzięło aktywny udział w działaniach zmierzających do odzyskania przez Polskę wolności. Gośćmi specjalnymi byli Maciej Jankowski - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze oraz Andrzej Gabryszewski - w latach 80-tych działacz NSZZ "Solidarność", organizator akcji protestacyjnych, kolporter prasy podziemnej, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy, osoba represjonowana, po wyborach czerwcowych poseł z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".
W spotkaniu udział wzięła również Barbara Majewska - Durda, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie, której podopieczna Daria Sinicka została nagrodzona w konkursie "Twój bohater".
Dr Marek Kuczyński wraz z Bogdanem Malickim zaprezentował i opatrzył komentarzem szereg ciekawych fotografii z tamtego okresu, które ukazywały działania podejmowane przez sulechowskie środowisko niepodległościowe.
Okolicznościowe listy z podziękowaniem od Piotra Dudy - Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" wręczył przewodniczący zielonogórskiej "Solidarności" - Maciej Jankowski. Podobne listy - w imieniu wojewody lubuskiego Jerzego Ostroucha - wręczył również Bogusław Malicki. Pamiątkowymi wydawnictwami uhonorowano Darię Sinicką i jej opiekunkę. Minutą ciszy uczczono pamięć tych osób, które już odeszły.
W czasie dyskusji wspominano wydarzenia z przed kilku dekad ale jednocześnie z niepokojem nawiązywano do aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się Polska.

Lista osób, które otrzymały podziękowania od władz krajowych NSZZ "Solidarność": Marek Bantle, Krystyna Bilon, Eugeniusz Derlatka, Zdzisław Domagalski, Kazimierz Frankowski, Stanisław Kaczmar, Adam Kieryło, Andrzej Kieryło, Maria Kieryło, Mirosława Kraszka, Marek Kuczyński, Alicja Malicka, Bogusław Malicki, Piotr Merda, Przemysław Mikołajczyk, Marianna Nowakowska, Krzysztof Nowakowski, Ireneusz Plechan, Zbigniew Rymaszewski, Jan Samociak, Bogdan Siemaszko, Genowefa Skałecka, Mirosław Sobolewski, Magdalena Szandurska, Edward Szyjka, Jacek Wykręt, Zygmunt Zamroziewicz, Zenon Zieliński.
Zobacz fotografie.

WYRÓŻNIENIE NASZEGO KOLEGI

5 czerwca 2014 r. z okazji 25-lecia wyborów z 4 czerwca 1989 r. w gorzowskim teatrze odbyła się uroczysta gala. Wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch wyróżnił 4 osoby działające w latach 80-tych i zaangażowane w przygotowanie wyborów, które wygrała "Solidarność".

Wyróżniony został Bogusław Malicki z Sulechowa, mecenas Walerian Piotrowski z Zielonej Góry, Jarosław Porwich z Gorzowa Wlkp. i Wojciech Szczepanowski z Myśliborza. - Chcę podziękować Wam za wolną Polskę - powiedział wojewoda. - Mieliście siłę i odwagę, by walczyć o swoje marzenia, bez waszej determinacji i woli nie udałoby nam się osiągnąć celu - jakim jest wolna i niepodległa ojczyzna - dodał wojewoda.

Bogusław Malicki w swoim przemówieniu dedykował te wyróżnienie i podziękowanie dla wszystkich działaczy opozycji solidarnościowej i apelował do wojewody, aby wyróżnić każdego, kto przyczynił się do zwycięstwa "Solidarności" w czerwcowych wyborach 1989 roku.

Bogusław Malicki w 1989 r. był przewodniczącym Zarządu Regionu "Solidarności" w Zielonej Górze i członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "S" w Gdańsku oraz przew. Ruchu Młodzieży Solidarnej w Sulechowie i członkiem Komisji Koordynacyjnej Miasta i Gminy NSZZ "S" w Sulechowie. Obecnie jest członkiem stowarzyszenia Praworządny Sulechów i Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia "Gibraltar 1943" w Zielonej Górze.WIELKANOCNE ŻYCZENIAW ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

10 kwietnia 2014 roku o godzinie 18.30 w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie odprawiona została Msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Intencję zamówiło nasze stowarzyszenie. Po nabożeństwie udaliśmy się pod pomnik Chwały Oręża Polskiego, aby złożyć kwiaty.

KONFERENCJA WSPÓŁCZESNA RODZINA: WYZWANIA I ZAGROŻENIA

30 marca w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie odbyła się zorganizowania przez nasze stowarzyszenie konferencja "Współczesna rodzina: wyzwania i zagrożenia". Otwierający spotkanie radny Rady Miejskiej, a zarazem wiceprezes stowarzyszenia Stanisław Kaczmar przywitał prelegentów - dr Dorotę Skrocką, Dziekan Wydziału Humanistycznego PWSZ w Gorzowie Wlkp. oraz socjologa dr hab. Jacka Kurzępę profesora Wyższej Szkoły Psychologicznej we Wrocławiu. Wśród gości byli przedstawiciele samorządu lokalnego, dyrektorzy szkół, kapłani z Dekanatu Sulechowskiego, pedagodzy, nauczyciele oraz rodzice, zaś rolę gospodarza pełniła Prorektor PWSZ w Sulechowie dr Izabela Wojewoda.

Prof. Kurzępa przedstawił ideologiczny fundament gender oraz podał argumenty socjologiczne obalające przesłanki tej ideologii. Cytując "patriarchinię" gender, Judyth Butler, przypomniał jej słowa: "Płeć można kształtować dowolnie". Takie przesłanie antyrodzinnej ideologii gender wynika z zaprzeczenia tradycyjnej roli rodziny oraz tego, kim jest mężczyzna, a kim kobieta. Ideologia ta stawia sobie za cel zniszczenie rodziny jako takiej i zastąpienie jej związkami zupełnie innej natury. To zaś otwiera puszkę Pandory wszelakich wynaturzeń i dewiacji, które cichaczem dobijają się do naszego systemu oświatowego, stwarzając zagrożenia dla normalnego rozwoju społeczno-psychologicznego młodego pokolenia.

Komplementarne wobec wykładu prof. Kurzępy było wystąpienie dr Skrockiej. Podała ona liczne argumenty przemawiające za stwierdzeniem, że gender, to nie żadna nauka, tylko tak na prawdę post-marksistowski zamach na rodzinę. Jego początki leżą w ideologii feminizmu. Dr. Skrocka stwierdziła, że pierwsza fala ruchu walczącego o prawa kobiet osiągnęła pozytywne cele - np. prawa wyborcze dla kobiet. Później doszło jednak do wypaczeń, i zamiast walczyć o prawa kobiet, femiznim walczy z rodziną, niestety w wielu miejscach na świecie walczy skutecznie. Przy wtórze wielu mediów, rodowisk politycznych i finansowych, skutecznie wypromowano np. kult zboczeń, w tym też nawet tzw. "orientację podofilską", nie wspominając o innych dewiacjach.

Istota ideologii gender zbudowana została na metodologicznie nieuczciwych badaniach Alfreda Kinsey, który nie tyle szukał prawdy, co potwierdzenia swoich destruktywnych tez, że np. prawie połowa mężczyzn na świecie ma doświadczenia homoseksualne. "Badacz" ten prowadził też "badania" nad małymi dziećmi, nienaturalnie stymulując w nich doznania seksualne. To właśnie tacy "naukowcy" stawiali fundament ideologii gender, która za pieniądze podatników, nawet w Polsce, promuje programy propagujące wypaczoną wizję człowieka.

Prowadzący dyskusję dr Marek Kuczyński zwrócił uwagę na potrzebę zajęcia się problemem przez lokalny samorząd. Jak powiedział, to również w lokalnych środowiskach potrzebne są inicjatywy, które przebiją się do sumień tych, którzy zajmują się prawodawstwem na szczeblu centralnym. Przypomniał przy tym wypowiedź Pełnomocnik Rządu ds Równości, która w imieniu Rządu i koalicji PO/PSL stwierdziła, że w Polsce trzeba przede wszystkim wspierać środowiska homoseksualne. Nigdy nie powiedziała zaś, że trzeba wspierać polskie rodziny i ich dzietność. Ta wypowiedź, wygłoszona w imieniu Rządu, nigdy nie była zdementowana przez premiera, nie było też interpelacji od parlamentarzystów rządzącej koalicji. Wynika z tego, że partie takie jak PO czy PSL, a przede wszystkim ich ministrowie i parlamentarzyści, utożsamiają się ze stanowiskiem pani Pełnomocnik.

Ks. Janusz Mikołajewicz wyraził pogląd, iż z takimi informacjami docierać też trzeba do pokolenia seniorów, gdyż to oni mają w tych czasach duży wpływ na wychowanie wnucząt. Z sali padły też glosy na temat potrzeby integracji lokalnych środowisk wokół idei krzewienia wartości, które zniszczyć chce ideologia gender. Konkludując, Prezes PS Przemysław Mikołajczyk podziękował prelegentom za wystąpienia, zebranym za przybycie, oraz zapowiedział rychłe kolejne spotkania edukacyjno-dyskusyjne dla sulechowian.
Zobacz fotografie.


Plakat reklamujący konferencję.

WALNE ZEBRANIE

28 marca 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Praworządny Sulechów. W związku z upływającą kadencją zarządu oraz komisji rewizyjnej wybrano nowe składy tych organów. Skład zarządu przedstawia się następująco: Przemysław Mikołajczyk - prezes, Stanisław Kaczmar - wiceprezes, Jacek Wykręt - sekretarz, Aniceta Nawrocka - Kociubińska - członek zarządu, Zdzisław Domagalski - członek zarządu. W komisji rewizyjnej zasiedli: Roman Bajor - przewodniczący, Bogusław Gerke - zastępca przewodniczącego, Ryszard Rekowski - sekretarz. Zebrani omówili plany dalszej działalności stowarzyszenia.

SPOTKANIE Z WOJCIECHEM SUMLIŃSKIM

Wraz z Sulechowskim Klubem Gazety Polskiej zorganizowaliśmy spotkanie z dziennikarzem śledczym Panem Wojciechem Sumlińskim. Spotkanie odbyło się w godzinach wieczornych 16 marca w Kawiarni Delicjusz (dolna część sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury. Wojciech Sumliński jest autorem licznych reportaży i programów w TVP: "Oblicza prawdy" o dzialalności SB i magazynu śledczego "30 minut". Napisał książkę "Teresa Trawa Robot", która mówi o tajnych operacjach specjalnych SB oraz scenariusz filmowy o śmierci ks. Popiełuszki. Pracował w "Życiu", "Gazecie Polskiej" i "Wprost". Obecnie współpracuje z Frondą i magazynem śledczym "Focus". Napisał również książkę o zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki - "Kto naprawdę go zabił?" oraz "Z mocy bezprawia" i "Z mocy nadziei". Dwie ostatnie pozycje można było nabyć po spotkaniu. Sulechowskim czytelnikom gość opowiadał głównie o bulwersujących metodach pracy Wojskowych Służb Informacyjnych oraz o powiązaniach tego środoiska z obecnym prezydentem Bronisławem Komorowskim. Zobacz fotografie.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W ramach obchodów święta Żołnierzy Wyklętych nasze stowarzyszenie zamówiło Mszę św. w intencji poległych i pomordowanych za wolną Polskę. Liturgia była sprawowana w sobotę 1 marca w sulechowskim kościele pw. Podwyższenia Krzyża. Po Mszy udaliśmy się pod Pomnik Chwały Oręża Polskiego, gdzie złożyliśmu biało-czerwone kwiaty oraz zapalaliliśmy znicze.

Natomiast w niedzielę 2 marca w sali widowiskowej SDK odbyła się projekcja filmu "Żołnierze Wyklęci". Obraz Wincentego Ronisza opowiada o losach tysięcy uczestników powojennego podziemia zbrojnego, którzy nie pogodzili się z zamianą okupacji hitlerowskiej na sowiecką. Walczyli samotnie w lasach, bez nadziei na zwycięstwo, wierni ideałom oraz wolnej i rządzonej przez demokratycznie wybrane władze Polsce. Komuniści chcieli ich nie tylko wyeliminować fizycznie, ale i skazać na wieczne zapomnienie. Dokument został nam użyczony dzięki staraniom Stanisława Kaczmara przez Fundację Filmową Armii Krajowej. Film zgromadził kikudziesięcioosobową widownię. Po projekcji zaprosiliśmy widzów na dyskusję o historii i stanie obecnym Polski. Naszym gościem honorowym był Pan kapitan Józef Kasperowicz ps. Bystry. Żołnierz AK, który walczył w okolicy Lidy (dzisiejsza Bialoruś). Pan Józef opowiedział o okrucieństwie Sowietów: aresztowaniu, parodii procesu sądowego, deportacji i pobycie na zsyłce na Syberii i w Kazachstanie. Spotkanie odbyło się w dolnej części sali w Kawiarni Delicjusz. Zobacz zdjęcia.Plakat reklamujący film. 


created by brombaak