czwartek, 27 lutego 2020      
INFORMACJE ARCHIWUM 2015 INFORMACJE ARCHIWUM 2015  

13 XII - PAMIĘTAMY

13 grudnia, w 34 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w sulechowskim kościele pw. Podwyższenia Krzyża odprawiona została Msza św. za Ojczyznę i ofiary zbrodni komunistycznych. Intencję zamówilo nasze stowarzyszenie. Po nabożeństwie grupa sulechowian udała się pod Pomnik Chwały Orężą Polskiego, aby złożyć biało-czerwone kwiaty.

SPOTKANIE Z TADEUSZEM M. PŁUŻAŃSKIM

10 listopada patronem Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie został rotmistrz Witold Pilecki. Z tej okazji zaprosiliśmy do Sulechowa historyka i publicystę Tadeusza M. Płużańskiego, który specjalizuje się w powojennej historii Polski. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17 w Kawiarni Delicjusz. Tadeusz Płużańki podzielił się swą wiedzą na temat ostatnich chiwl życia Rotmistrza. Jest on osobiście związanay z tą postacią albowiem jego ojciec był podkomendnym Pileckiego i więźniem ubeckich katowni - skazanym na karę śmierci i ułaskawionym po roku 1956. Tadeusz Płużańki opowiedział również o kontrowersjach dotyczących sposobu upamiętnienia Żołnierzy Niezłomnych - Wyklętych na tzw. Łączce znajdującej się na warszawskich Powązkach. Podkreślił potrzebę przyspeiszenia prac identyfikacyjnych dotychczas odnalezionych szczątków pomordowanych oraz przyspieszenia poszukiwań ciała Rotmistrza, co wiąże się z intensyfikacją działań pionu śledczego IPN i przeniesieniem pochówków komunistycznych oficjeli z Łączki w inne miejsca. Bowiem najprawdopodobniej ciała bohaterów spoczywają poniżej grobów ich oprawców i funkcjonariuszy reżimu komunistycznego. Zobacz fotografie.Plakat informujący o spotkaniu.

SPOTKANIE ROBOCZE

15 października w sali Sulechowskiego Domu Kultury odbyło się robocze spotkanie członków i sympatyków naszego stowarzyszenia. Zebrani omówili bieżące sprawy związane z działalnością organizacji.

17 IX 1939 - PAMIĘTAMY

17 września w sulechowskim kościele pw. Podwyższenia Krzyża odprawiona została Msza św. za Ojczyznę i ofiary sowieckiej agresji na Polskę. Intencję zamówilo nasze stowarzyszenie. Po nabożeństwie grupa sulechowian udała się pod Pomnik Chwały Orężą Polskiego, aby złożyć biało-czerwone kwiaty.

W V ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

W piątek 10 kwietnia 2015 roku o godzinie 18.30 w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie odprawiona została Msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Intencję zamówiło nasze stowarzyszenie. Po nabożeństwie udaliśmy się pod pomnik Chwały Oręża Polskiego, aby złożyć kwiaty.

WIELKANOCNE ŻYCZENIANARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W przeddzień święta Żołnierzy Niezłomnych delegacja naszego stowarzyszenia złożyła na cmentarzu komunalnym w Sulechowie kwiaty na grobie wachmistrza Wacława Beynara - adiutanta mjr. Zygmunta Szendzielaraza "Łupaszki". W niedzielę 1 marca w sulechowskim kościele pw. Podwyższenia Krzyża odprawiona została Msza św. w intencji - zamówionej przez Praworządny Sulechów - zamordowanych i poległych za wolną Polskę. Po liturgii kilkadziesiąt osób zebrało się pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego na na pl. Biskupa Wilhelma Pluty aby złożyć kwiaty i zapalić biało-czerwone znicze.

ODBYŁO SIĘ WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia Praworządny Sulechów odbyło się 9 lutego 2015 roku.
Po otwarciu, którego dokonał prezes Przemysław Mikołajczyk, zebrani na przewodniczącego obrad wybrali dr Marka Kuczyńskiego. Ten przedstawił porządek obrad, który został przyjęty. Następnie Przemysław Mikołajczyk przedstawił sprawozdanie z prac zarządu. Nad sprawozdaniem odbyła się dyskusja, po zakończeniu której Roman Bajor - przewodniczący komisji rewizyjnej - przedstawił sprawozdanie tejże. Po krótkiej dyskusji zgromadzeni - zgodnie z wnioskiem komisji rewizyjnej - udzielili zarządowi absolutorium.
Następnie omówiono wyniki wyborów samorządowych, w których startowali kandydaci Komitetu Wyborczego Praworządny Sulechów oraz przedyskutowano propozycje działań stowarzyszenia w roku 2015.
Zobacz fotografie.

Z PRAC KLUBU RADNYCH PRAWORZĄDNY SULECHÓW

20 stycznia odbyła się pierwsza w bieżącym roku sesja Rady Miejskiej w Sulechowie. Oprócz przyjęcia projektów uchwał, radni złożyli liczne interpelacje i zapytania.
Radny dr Marek Kuczyński pytał o przewidywany harmonogram dokończenia inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej z Cigacic do Sulechowa. Odpowiadając, burmistrz przyznał że nie ma takiego harmonogramu i trzeba będzie przystąpić do rozmów z administratorem drogi, czyli Powiatem Zielonogórskim. Radny zaproponował też ponowne powołanie Komisji Statutowej, by "wyprostować" zapisy, na które zwrócono uwagę podczas szkolenia radnych.
Radny Krzysztof Kluczyński zwrócił uwagę na brak placu zabaw przy ul. Chełmońskiego, jednak tam, jak poinformowano, Gmina nie ma swoich gruntów. Radny pytał też o obecne przeznaczenie Sali wiejskiej w Kalsku. Jest ona w dyspozycji SDK, jednak obecnie jest użytkowana w celach komercyjnych, przynosząc Miastu dochód w wysokości 400 zł miesięcznie.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Zbigniew Kaczmar zaprosił wszystkich radnych do udziału w spotkaniu z przedsiębiorcami, które odbędzie się 29 I 2015 o godz. 18.00 w dawnym zborze kalwińskim.
Styczniowa sesja rozpoczęła o godz. 16.00 i, jak zapowiedział Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kaczmar, tak już pozostanie. Ma to na celu umożliwienie mieszkańcom uczestnictwo w sesjach w godzinach, kiedy nie są w pracy. W najbliższym czasie, z inicjatywy Przewodniczącego, radni i dyrektorzy szkół zostaną zapoznani z programem "Szkoła Przyjazna Rodzinie". 


created by brombaak